Dr Kazimierz Ostaszewski szefem lubelskich struktur Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin

Zastępca Naczelnego

Prezes ZChR dr Bogusław Rogalski, dr Kazimierz Ostaszewski/FB

Doktor Kazimierz Ostaszewski został z początkiem kwietnia powołany na pełnomocnika lubelskich struktur Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin. Szef ZChR w Lublinie ukończył prawo na Wydziale Prawa KUL. Asystent na Polityce Rzeszowskiej i PWSZ w Jarosławiu. Od roku akademickiego 2001/2002 był też zatrudniony jako asystent w Katedrze Nauki Administracji na Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Za pracę doktorską, pt. „Ewolucja form ograniczania wolności gospodarczej przez administrację publiczną” otrzymał nagrodę rektora KUL. Był członkiem komitetu wyborczego Jana Olszewskiego w wyborach prezydenckich, członkiem Ruchu Odbudowy Polski i Ruchu Katolicko-Narodowego Antoniego Macierewicza. W 2001 roku dr Kazimierz Ostaszewski był również dyrektorem Biura ds. Antykorupcyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej (2016-2018). Autor kilkudziesięciu prac naukowych. – To dla nas istotne wzmocnienie. Lublin to ważny ośrodek akademicki. W województwie lubelskim ważne są tradycyjne wartości, ale też mamy wspaniałe historyczne dowody, że od pokoleń młodzież z lubelskiego jest bardzo patriotyczna. Dlatego w roku 2020 doprowadziliśmy do przyjęcia przez Radę Miasta Lublina uchwały w sprawie upamiętnienia nieżyjącego już polskiego aktora śp. Mieczysława Czechowicza, który jako 15 latek był więziony jako przez Urząd Bezpieczeństwa w Lublinie. Szesnastego czerwca 1945 roku po trwającym trzy dni procesie Sąd Wojskowy Okręgu Lubelskiego PRL wydał wyrok. W oparciu o sfingowane zarzuty kilkunastu młodych ludzi, jeszcze niedawno żołnierzy AK i harcerzy Szarych Szeregów, skazano na kary kilkuletniego więzienia za „działalność antypaństwową”. – powiedział nam Paweł Czyż, rzecznik prasowy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin

Młodzi wsparciem dla ZChR

21 maja 2020 roku Rada Miasta Lublin uznała petycję ZChR w sprawie uhonorowania w rodzinnym Lublinie nieżyjącego już znanego polskiego aktora Mieczysława Czechowicza nazwą ulicy, placu lub ronda.

Pan doktor Kazimierz Ostaszewski jest też mocno związany z młodzieżą przez Ochotnicze Hufce Pracy. To państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, do której głównych zadań należy: wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży, podejmowanie działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania, wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie pracy, w tym organizowanie zatrudnienia oraz organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży. Zatem lubelski lider Zjednoczenia ma potencjał, aby mocno rozwijać nasze struktury w oparciu o naszą wcześniejszą pracę i własne doskonałe kontakty z młodzieżą”

– dodaje w rozmowie z Niezależną Gazetą Obywatelską Paweł Czyż z ZChR.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Sukces chadeków w Lublinie! Nieżyjący wybitny aktor Mieczysław Czechowicz będzie upamiętniony w tym mieście

Piotr Galicki

Komentarze są zamknięte