Skandynawscy biskupi apelują, by nie narzucać dzieciom „hipotez genderowych”

Zastępca Naczelnego

bp Czesław Kozon/Twitter.com

Katoliccy biskupi krajów skandynawskich potępili inicjatywy ruchu LGBTQ, mające na celu ułatwienie dzieciom zmiany tożsamości płciowej.

„Sprzeciw budzi sytuacja, gdy poprzez ten ruch transportuje się obraz człowieka, który likwiduje integralność cielesną osoby, tak jakby płeć biologiczna była czymś czysto przypadkowym” – czytamy w opublikowanym 26 marca orędziu Konferencji Biskupów Skandynawskich na piątą niedzielę Wielkiego Postu.

Angielski skrót LGBTQ oznacza przede wszystkim osoby nieheteroseksualne, które identyfikują się np. jako lesbijki, geje lub osoby queer.

Biskupi zaprotestowali przeciwko „narzucaniu dzieciom takich poglądów, jakby były one udowodnionymi faktami, a nie ryzykownymi hipotezami”. Stwierdzili, że nie można na dzieciach nakładać ciężaru „konieczności decydowania o własnej tożsamości, jeśli nie są do tego przygotowane”.

Jednocześnie biskupi skandynawscy podkreślili, że potępiają wszelkiego rodzaju dyskryminację ze względu na tożsamość i orientację płciową. „Uznajemy i podzielamy wszystkie wzniosłe cele tego ruchu, jeśli chodzi o poszanowanie ludzkiej godności i pragnienie każdego człowieka, że jest dostrzegany” – stwierdzili w swoim wielkopostnym orędziu.

Konferencja Biskupów Skandynawskich skupia episkopaty katolickie z Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji. Jej przewodniczącym jest biskup Kopenhagi, Czesław Kozon, wiceprzewodniczącym – biskup Sztokholmu kard. Anders Arborelius OCD, a sekretarz generalną s. Anna Mirijam Kaschner.

Hiszpania: 12-latek będzie mógł zmienić płeć. Przyjęto „ustawę trans”

Zgodnie z postanowieniami nowego prawa, dzieci które ukończyły 12. rok życia będą mogły zmienić swą płeć zgłaszając nowe imię w rejestrze stanu cywilnego. Konieczne do tego będzie pozytywne orzeczenie ze strony sądu, bez wymogu konsultacji medycznej.

Wprawdzie w przypadku dla dzieci poniżej 12. roku życia nie będzie istniała możliwość zmiany płci, ale dyrekcje szkół będą zobowiązane zapewnić im możliwość używania imion i traktowania zgodnego z odczuwaną przez nie płcią.

Nowa ustawa przewiduje, że osoby w wieku 14-16 lat będą mogły w rejestrze stanu cywilnego zmienić swoje imię na odpowiadające innej od biologicznej płci bez zgody sądu, ale za przyzwoleniem swoich rodziców lub opiekunów.

Zgodnie z nowelizacją przepisów osoby mające ukończone 16. lat będą mogły bez ograniczeń rejestrować swoją płeć odmienną od biologicznej w dokumentach urzędu stanu cywilnego nawet bez przeprowadzonej operacji zmiany płci. Wystarczy jedynie deklaracja osoby wnioskującej, która nie będzie już zobowiązana do przedstawiania dotychczas wymaganych prawem badań lekarskich i psychologicznych.

Źródło: KAI/DoRzeczy.pl

Komentarze są zamknięte