Tomaszewski jako mer Wilna to gwarancja uczciwości, zasad i wartości

Zastępca Naczelnego

Lider AWPL-ZCHR, europoseł Waldemar Tomaszewski/Twitter.com

Niebawem na Litwie odbędą się wybory samorządowe, w których tradycyjnie aktywny udział bierze Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin, idąc po kolejne zwycięstwo na Wileńszczyźnie. Jej prezes europoseł Waldemar Tomaszewski kandyduje w bezpośrednich wyborach na mera stolicy państwa, Wilna. To niekwestionowany lider polskiej społeczności na Wileńszczyźnie. To polityk z zasadami i wartościami, którym jest wierny od zawsze, to rzadka cecha u polityków. To wierność zasadom i wartościom wyróżnia Tomaszewskiego spośród innych kandydatów. To one sprawiają, że cieszy się wielkim zaufaniem wśród ludzi.

CZYTAJ TAKŻE:

WILNO: Waldemar Tomaszewski według sondażu w II turze wyborów mera Wilna!

Żeby zwykły człowiek był zawsze zauważany

Waldemar Tomaszewski i kierowany przez niego AWPL – ZChR od wielu lat zabiega i walczy w litewskiej i europejskiej polityce o dobro i życie zwykłego człowieka, każdego mieszkańca. Program wyborczy Tomaszewskiego bardzo mocno podkreśla sprawiedliwość społeczną, wartości chrześcijańskie i prorodzinne, obronę najsłabszych i pomoc zwykłym ludziom. Te sprawy były i są priorytetem jego działania, co podkreśla w każdym swoim wystąpieniu publicznym, „żeby zwykły człowiek był zawsze zauważany.” Niedawno, odpowiadając dziennikarzom, lider AWPL-ZChR potwierdził swój program nastawiony na potrzeby zwykłych ludzi. Powiedział, że „jest za uczciwą polityką i za tymi, którzy tę politykę prowadzą, i z którymi ta polityka jest kojarzona, aby w naszym kraju było więcej sprawiedliwości społecznej. Żeby wszystkie dowolne działania w polityce były skierowane ku jednemu celowi, by naszym obywatelom lepiej się żyło, żeby mieli większe dochody, żeby nareszcie zwykły człowiek był zawsze zauważany przez nadrzędne władze naszego kraju.” To ważne słowa, bo pokazują system wartości, jakim kieruje się on zarówno w życiu prywatnym jak też publicznym, w którym na ważnym miejscu znajduje się uczciwość. Ma też konkretne i ułatwiające życie rozwiązania dla mieszkańców Wilna, między innymi „nieodpłatną komunikację, takie rozwiązanie z powodzeniem funkcjonuje w innych krajach, co wzmocni walkę z zakorkowanym miastem, bo mniej samochodów ma pozytywny wpływ na zielony ład Wilna. Z biletów do kasy miasta trafia 20 mln euro, a cała branża to koszt 80 mln euro. Wartością dodaną będzie to, że te 20 mln euro zostanie w portfelach mieszkańców. Więc to nie jest trwonienie pieniędzy, a wsparcie mieszkańców w niełatwych czasach.” Ponadto, jak zadeklarował, „w programie stawiamy też na przedmieścia – Ponary, Grzegorzewo, Nową Wilejkę, Werki, Rossę, gdzie infrastruktura jest niekiedy gorsza niż w rejonach, chociaż to miasto i XXI wiek. W wielu miejscach nie ma wodociągów czy kanalizacji. Widzimy, że miasto jest zadbane w centrum i tu trzeba zrobić ukłon dla poprzedników, ale niektóre dzielnice na przedmieściach nie mają infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, więc należy to jak najszybciej naprawić. Są na to pieniądze unijne. Naszą uwagę kierujemy również na dzielnice sypialniane, gdzie mieszka większa liczba mieszkańców. Są tu problemy z parkowaniem samochodów, dojazdami, podjazdami.” Tomaszewski mocno akcentuje również sprawy duchowe, chodzi przede wszystkim o wartości chrześcijańskie, tradycyjną rodzinę i uczciwą politykę. Warto o tym pamiętać.

W imię wartości chrześcijańskich

We współczesnym świecie niewielu polityków stać na obronę prawdziwych zasad i wartości chrześcijańskich, na których przez dwa tysiące lat budowana była cywilizacja europejska. Zepsucie moralne i fałszywe pojęcie wolności, podszyte poprawnością polityczną, niszczy dzisiaj istotę polityki, którą powinna być bezinteresowna służba dla dobra ogółu, w myśl zasady pro publico bono. To o uprawianiu takiej polityki mówi Waldemar Tomaszewski, nakierowanej na rozwiązywanie problemów drugiego człowieka, a nie szukanie korzyści własnych. Słusznie też zachęca do powrotu do korzeni oraz inspiracji chrześcijańskiej, jako szansy na przyszłość i dziejowego zobowiązania wobec naszych przodków, bo wartości chrześcijańskie to ogromne bogactwo, które pozwoli zbudować trwałe i silne więzy społeczne. Polega ono na wspólnej wszystkim, a ukształtowanej przez wieki, hierarchii pojęć takich jak wolność, godność ludzka, szacunek dla życia, solidarność z prześladowanymi, opieka nad słabymi i bezbronnymi, szczególna ochrona matek i dzieci. Nie powinniśmy zapominać o tym, że obok politycznej wspólnoty istnieje też wspólnota ducha, myśli i kultury, która, jak wiele razy w historii pokazała, przetrwa systemy polityczne i gospodarcze. To ona tworzy właściwą podstawę stabilnej jedności, fundament zbudowany z trwałych więzi międzyludzkich. To o tych więziach mówi i takie wartości podkreśla w swoim programie lider AWPL – ZChR. Wielokrotnie twierdził, że współczesna polityka musi być otwarta na rodzinę i młode pokolenia, zapewniając im wizję trwałości i stabilnej przyszłości, że nie można pozwalać na eksperymenty społeczne burzące naturalny porządek wartości, zagrażające samej istocie życia i wartościom prorodzinnym. Wyrazisty w swoich poglądach polityk i mocny duchem człowiek, to dobry i potrzebny w tych trudnych czasach kandydat na mera Wilna.

ZOBACZ SPOT WYBORCZY AWPL-ZCHR

Uczciwy polityk z wizją i doświadczeniem

Waldemar Tomaszewski jest jednym z najbardziej szanowanych polityków w tym kraju. Cieszy się nieposzlakowaną opinią, nigdy nie zaciążył na nim choćby cień zarzutów o nieuczciwość, korupcję czy udział w aferach, co jest rzadkością wśród litewskich polityków. Kierowana przez niego partia pryncypialnie, dla zasady nie bierze pieniędzy od przedsiębiorców, aby nie być uzależnioną od wpływów kręgów biznesowych, co jest wyjątkiem na litewskiej scenie politycznej. Jest on autorytetem dla Polaków oraz innych mniejszości narodowych mieszkających na Litwie. Ale też, co warto podkreślić, coraz więcej Litwinów głosuje na niego doceniając oddaną i uczciwą politykę, widząc w nim dobrego obrońcę praw obywatelskich wszystkich mieszkańców kraju. Wypowiedzi Tomaszewskiego na tle innych kandydatów są konkretne i dojrzałe, mówi wprost o problemach, bez unikania trudnych tematów jak robią to inni. Poza tym ma spójny i rzeczowy program wyborczy, z wizją rozwoju Wilna i ochroną ludzi najbardziej potrzebujących wsparcia i pomocy. A co najważniejsze, u Tomaszewskiego widać wielkie doświadczenie polityczne, a to ono jest najbardziej potrzebne w trudnych czasach, w których żyjemy.

Godny zaufania

Waldemar Tomaszewski to polityk europejskiego formatu, albo jak mówią inni, na europejskim poziomie, gdyż od czternastu lat jest posłem do Parlamentu Europejskiego. Dobrze zna międzynarodowe realia polityczne, wiedzę tak bardzo potrzebną do sprawowania funkcji mera stolicy państwa, bo to stolica jest wizytówką każdego kraju zagranicą. Potrafi też trafnie i profesjonalnie wyrażać swoje poglądy, dlatego cieszy się wielkim zaufaniem w swojej frakcji w Europarlamencie, od początku zasiada w jej władzach. O tym, czy ktoś okazuje się sprawnym przywódcą i dobrym politykiem, świadczy nie jakaś jedna trafna decyzja tej osoby, nie jeden sukces polityczny, ale posiadanie przez nią wizji, planu politycznego, który konsekwentnie realizuje. Waldemar Tomaszewski ma taką wizję i ma taki plan, który od lat niezłomnie realizuje i wciela w życie. Wreszcie, Tomaszewski to jedyny na Litwie polityk, który rzeczywiście realizuje przedwyborcze obietnice nie zwracając uwagi na krytykę nieprzychylnych mediów czy wysokość słupków sondażowych. To rzadkość w polityce. Dotrzymywanie słowa, dbanie o mniejszości narodowe, pryncypialność poglądów, ochrona najsłabszych, walka o prawa obywatelskie, wierność wartościom chrześcijańskim, to jest to, co ludzie najbardziej cenią w Tomaszewskim i powód, dla którego go popierają. Na Litwie, a zwłaszcza w Wilnie, wiele rzeczy jest do zmienienia i naprawienia, a Waldemar Tomaszewski jest szansą na pozytywne zmiany. Tylko tacy politycy jak on są w stanie przeobrazić to tradycyjnie wielonarodowe miasto w nowoczesne, bezkonfliktowe, przyjazne i służące drugiemu człowiekowi miejsce do życia, pracy i odpoczynku.  Tomaszewski może to uczynić, bo ma potrzebne ku temu doświadczenie i wypracowaną wizję rozwoju Wilna. I co ważne, buduje na uczciwości, zasadach i wartościach. Takiego mera potrzebują ludzie. Warto na niego głosować, w imię lepszego jutra, wartości i zasad właśnie.

Dr Bogusław Rogalski, politolog

Komentarze są zamknięte