Prezes ZChR dr Bogusław Rogalski w obronie nauczania Jana Pawła II

Zastępca Naczelnego

Prezes ZChR dr Bogusław Rogalski/NGO

21 marca Sejmik Województwa Śląskiego odrzucił petycję Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie wprowadzenia w tym województwie Karty Praw Rodziny Jana Pawła II. – Jako prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin jestem niezmiernie zaszczycony, że mogę wystąpić w tej izbie, tak bardzo mocno związanej z Wojciechem Korfantym, patriotą, obrońcą wartości chrześcijańskich w życiu publicznym i społecznym, ale też założycielem chrześcijańskiej demokracji w Polsce. Szanowni państwo radni, przedstawiam dzisiaj państwu projekt uchwały intencjonalnej, bo to jest bardzo istotne, która zawiera Kartę Praw Rodziny Jana Pawła II. Jest to bardzo uniwersalna Karta Praw Rodziny, która powstała w 1983 roku na prośbę i osobiste życzenie naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II, którą on podpisał i przyjął cztery dekady temu. Ta Karta Praw Rodziny Jana Pawła II zawiera bardzo konkretne sformułowania, które powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w życiu publicznym i społecznym – zwłaszcza w Polsce naszej ojczyźnie. Otóż w dwunastu artykułach tej Karty Jan Paweł II wzywa do ochrony rodziny rozumianej w sposób tradycyjny, do ochrony życia, do ochrony małżeństwa rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny, wzywa do ochrony praw rodziców do wychowania swoich dzieci zgodnie z ich światopoglądem, przekonaniami i wyznawaną religią, a także wzywa do tego, aby rodziny migrantów były na równi traktowane z rodzinami w państwach, do których oni przybywają. Jakże ważne i istotne to jest dzisiaj w chwili, gdy na Ukrainie toczy się wojna. Do Polski przybywa mnóstwo uchodźców  wojennych” – mówił przed głosowaniem na sesji tego sejmiku prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin dr Bogusław Rogalski nawiązując do aktualnej sytuacji oraz debaty w Sejmiku Województwa Śląskiego na temat rozliczenia przekazania 1,5 mln złotych na pomoc Ukraińcom przybywającym na Śląsk, która odbywała się na dwadzieścia minut przed wystąpieniem prezesa chadeków.

Karta Praw Rodziny i przedstawiona przez nas petycja jest formą uchwały intencjonalnej, a zatem wyraża stanowisko sejmiku śląskiego i nie wiąże ze sobą żadnych następstw formalno-prawnych. Natomiast owszem wiąże ze sobą bardzo wielki ładunek emocjonalny i moralny, jako państwo jako radni szczebla wojewódzkiego mogą przekazać na Śląsku. Żadne z województw w Polsce nie ma tak wielkiego moralnego prawa ale też obowiązku jak województwo śląskie do tego, aby upominać się o naukę Jana Pawła II, ale też w Polsce upominać się o przestrzeganie i respektowanie wartości chrześcijańskich, które są w brutalny sposób dzisiaj zwalczane w przestrzeni publicznej. Otóż na terenie województwa śląskiego znajduje się Częstochowa, duchowa stolica Polski, a w niej klasztor a w nim ta, co Jasnej Broni Częstochowy i w Ostrej świeci Bramie”

– przypominał radnym dr Bogusław Rogalski.

 

Dokładnie w tym mieście, w Częstochowie, Polacy zawsze swojej historii mogli znaleźć schronienie i mogli odnaleźć wskazówki duchowe i moralne do tego w jaki sposób bronić nasz naród i naszą ojczyznę. Szanowni państwo, dzisiejsza Europa ale też Polska jest pod wpływem przetaczającej się przez nasz kraj, przez nasz kontynent, rewolucji światopoglądowej, która niszczy wartości, które od tysiąca lat stanowią podstawę i fundament Polski i polskiego narodu. Niszczy fundament Europy i Unii Europejskiej, bo nie kto inny, a ojciec założyciel Unii Europejskiej Robert Schuman powiedział, że europejska demokracja albo będzie chrześcijańska, albo nie będzie jej wcale.  Te wartości, uniwersalne wartości zawarte w Karcie Praw Rodziny Jana Pawła II dzisiaj – my jako spadkobiercy powinniśmy wdrażać. Powinny to robić nie tylko organy państwowe ale również samorządowe”

– mówił prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

Jak ważne jest to wskazanie zawarte w Karcie Praw Rodziny chroniące rodziny? Otóż każda wspólnota, a tym bardziej wspólnota narodowa, musi chronić swój świat wartości. Naród jest rodziną rodzin. Jeśli dzisiaj w przestrzeni publicznej nie będziemy chronić i bronić tychże wartości w sposób jednoznaczny, wówczas zmienimy się w bezideową masę, która nie będzie w stanie przetrwać przyszłości” 

– apelował lider chadeków.

Zwracam się dzisiaj do was, zwłaszcza do radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy słusznie odwołujecie się do wartości chrześcijańskich w swej działalności publicznej. Proszę weźcie pod uwagę stanowisko prezydenta Polski Andrzeja Dudy, który tuż przed drugą turą wyborów prezydenckich podpisał prezydencką kartę rodziny. Po to, aby intencjonalnie pokazać nam Polakom, że kwestie i obrona rodziny w życiu publicznym i państwowym będą leżały mu głęboko na sercu. Proszę wziąć pod uwagę również wypowiedź sprzed roku prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział wprost o nauce Jana Pawła II: nauka Jana Pawła II, która dzisiaj często jest zapominana powróci. Mówię to zarówno w kontekście Polski jak i Europy”

– przypominał dr Rogalski radnym PiS postawę Andrzeja Dudy oraz słowa prezesa ich partii.

Od prawej: Waldemar Tomaszewski, prezes ZPL i AWPL z Litwy, premier Węgier Victor Orban, Bogusław Rogalski z ZChR, Madrid Summit, styczeń 2022/Twitter

Szanowni Państwo, przyjmując Kartę Praw rodziny Jana Pawła II nie powodujecie żadnych skutków prawnych na terenie województwa śląskiego. Natomiast przyjmując tą uchwałę intencjonalną pokazujecie mieszkańcom Śląska, pokazujecie swoim wyborcom, że świat wartości, chrześcijański świat wartości, który jest niszczony dzisiaj w całej Europie ale także w Polsce jest zwalczany, ośmieszany zasługuje na waszą obronę. Pokażecie przed wszystkim to, że Jan Paweł II i jego nauka jest wciąż żywa w naszym kraju, a jego testament jest realizowany. Ja słuchałem z wielkim niepokojem wystąpienia pana przewodniczącego komisji [Rafała Kandziory – przyp. NGO], który stosował wiele zabiegów formalno-prawnych, aby stwierdzić, że państwo jako radni nie macie umocowania do przyjęcia tej uchwały intencjonalnej. Otóż macie! Ja wiem, ze nauka Jana Pawła II nie jest łatwa, ale to on wielokrotnie zwracał się do nas mówiąc: nie lękajcie się! żyjemy w czasach, trudnych czasach. Czasach, w których potrzebne jest odważne przyznawanie się do wartości, które się głosi, które się posiada. Do świata wartości z którymi się utożsamia. Zwracając się do państwa z prośbą o przyjęcie Karty Praw Rodziny Jana Pawła II, chciałbym się zwrócić do państwa jego słowami. Jan Paweł II w 2003 roku, 13 czerwca, w dwudziestą rocznicę stworzenia i podpisania przez niego właśnie tej Karty Praw Rodziny powiedział tak: „Chciałbym z tego miejsca ponowić wezwanie skierowane do przywódców narodów oraz twórców prawa, aby sumiennie wypełniali swe zadania obrony rodziny oraz promowali kulturę życia. W tym roku przypada dwudziesta rocznica opublikowania przez Stolicę Apostolską Karty Praw Rodziny. Zawiera ona «podstawowe prawa właściwe owej naturalnej i powszechnej społeczności, jaką jest rodzina». Są to prawa «dyktowane przez ludzkie sumienie jako wartości wspólne całemu rodzajowi ludzkiemu», prawa które «wypływają ostatecznie z tego prawa, które zostało wpisane przez Stwórcę w serce każdego człowieka». Mam nadzieję, że ten ważny dokument będzie nadal cenną pomocą i punktem odniesienia dla osób, które z różnych racji pełnią zadania i funkcje społeczne i polityczne.” Szanowni państwo radni, bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu i proszę jako Polak i chrześcijanin o to, abyście pochylili się nad Kartą Praw Rodziny Jana Pawła II dając przykład Ślązakom, dając przykład Polakom w jaki sposób o jego nauczanie powinniśmy dbać”

– zakończył swoje przemówienie na sesji Sejmiku Województwa Śląskiego prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin dr Bogusław Rogalski.

POSŁUCHAJ WYSTĄPIENIA PREZESA ZChR

W głosowaniu nad petycją Zjednoczenia Chrześcijańskich rodzin w sprawie wprowadzenia w województwie śląskim Karty Praw Rodziny 32 głosy oddano za jej odrzuceniem, 1 radny był za przyjęciem papieskiego dokumentu, a 5 się wstrzymało. Można powiedzieć śmiało: po czynach ich poznaliśmy!

Piotr Galicki

Komentarze są zamknięte