Ukraińcy zmienili stosunek do Polski. Zdecydowana większość uważa nasz kraj za „jednoznacznie przyjacielski”

Zastępca Naczelnego

Foto za Adam Słomka/Twitter.com

Bandycki atak wojsk Putina na Ukrainę poważnie wpłynął na postawy społeczne zaatakowanego narodu. Ukraińcy zmienili swój stosunek do Rosji i Polski. Jak wynika z badań, które zaprezentował Adam Eberhardt z OSW, Ukraińcy zupełnie inaczej postrzegają Polskę i Rosję w marcu 2022 roku niż w grudniu 2021.

Jeszcze w grudniu zeszłego roku jedynie 53 proc. Ukraińców postrzegała Rosję jako kraj „jednoznacznie wrogi”. Dziś takie zdanie ma już 95 proc. respondentów.

Stosunek do Polski

Jeżeli idzie o Polskę, to do tej pory jako kraj „jednoznacznie przyjacielski” postrzegało ją tylko 30 proc. Ukraińców. Obecnie takie stanowisko prezentuje 79 proc.

Odsetek Ukraińców postrzegających Polskę jako kraj „jednoznacznie przyjacielski” wzrósł z 30% do 79%. Odsetek Ukraińców postrzegających Rosję jako kraj „jednoznacznie wrogi” wzrósł z 53% do 95%”

– pisze szef Ośrodka Studiów Wschodnich.

Źródło: mly/Twitter/wPolityce.pl

 

 

Komentarze są zamknięte