Wileński Rejonowy Oddział ZPL prosi o modlitwę w sprawie inicjatywy wyniesienia na Ołtarze Ks. Prałata Józefa Obrembskiego

Zastępca Naczelnego

Ks. Prałat Józef Obrembski oraz prezydeci Lech Kaczyński i Valdas Adamkus/zpl.lt

W piątek 4 czerwca, przy dworze Houwaltów w Mejszagole, na placu im. Lecha Kaczyńskiego, odbyła się XVI Sprawozdawczo-wyborcza Konferencja Wileńskiego Rejonowego Oddziału Związku Polaków na Litwie, który liczy 53 koła i zrzesza 4228 członków. Obrady rozpoczęto Koronką do Miłosierdzia Bożego w Godzinę Miłosierdzia, a następnie odśpiewano „Rotę”. Na kolejną kadencję przewodniczącego Wileńskiego Rejonowego Oddziału, delegaci jednomyślnie wybrali europosła Waldemara Tomaszewskiego. Podczas merytorycznej i pracowitej Konferencji delegaci przyjęli kilka bardzo ważnych rezolucji: O obronie tradycyjnej rodziny, Rezolucję wzywająca do wypełnienia zapisów Traktatu polsko – litewskiego, Rezolucję o poparciu Społecznego spisu ludności polskiej na Wileńszczyźnie.

Szczególne miejsce podczas Konferencji, ze względu na symboliczne znaczenie dla Polaków na Litwie wyjątkowego kapłana nazywanego „Patriarchą Wileńszczyzny”, zajęła rezolucja O poparciu rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Ks. Prałata Józefa Obrembskiego. Po wygłoszonym referacie Waldemar Tomaszewski zaprosił mer Marię Rekść oraz posłów Ritę Tamašunienė i Czesława Olszewskiego do złożenia w imieniu delegatów kwiatów przy pomniku ukochanego Prałata. Wileński Rejonowy Oddział ZPL prosi o modlitwę w sprawie inicjatywy wyniesienia na Ołtarze Ks. Prałata Józefa Obrembskiego.

Rezolucja o poparciu rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego
Ks. Prałata Józefa Obrembskiego

Przed dziesięciu laty, 7 czerwca 2011 r., w wieku 105 lat odszedł do Pana Ksiądz Prałat Józef Obrembski, znany szeroko w świecie jako legenda i Patriarcha Wileńszczyzny, najwyższy Autorytet.

Urodził się 19 marca 1906 roku w Skarżynie Nowym na Ziemi Łomżyńskiej jako najstarszy z pięciorga dzieci Justyna i Anny z d. Kołaczkowskiej. Tam formowało się Jego przyszłe kapłaństwo, w głęboko wierzącej rodzinie nasiąkał miłością do Boga i do człowieka.

Wyższe Seminarium Duchowne ukończył w Wilnie. 12 czerwca 1932 roku z rąk arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego przyjął święcenia kapłańskie i otrzymał skierowanie jako wikary do Turgiel, gdzie 18 lat pełnił posługę kapłańską. W 1950 roku przybył do Mejszagoły. Mimo licznych utrudnień i zakazów prowadził różnoraką działalność duszpasterską: uczył dzieci religii, udzielał sakramentów świętych, odwiedzał wiernych po kolędzie i chorych. Przygarniał prześladowanych kapłanów i siostry zakonne, udzielał schronienia potrzebującym, wstawiał się za krzywdzonymi. Stał się Patriarcha Wileńszczyzny – utkanym z wiary, miłości i nadziei.

Przez swych parafian oraz wiernych z całej Wileńszczyzny był określany jako Szczególny, Wyjątkowy człowiek, Nauczyciel, Ojciec nas wszystkich.

Ksiądz Prałat J. Obrembski jako niezwykle barwna i charyzmatyczna osobowość charakteryzująca się głębokim życiem duchowym, dogłębną wiedzą Pisma Świętego, Ewangelii, swym niezwykłym zaangażowaniem w pastorację, całkowitym oddaniem się pracy duszpasterskiej, z wielką wrażliwością serca na potrzeby każdego człowieka i jednocześnie bezinteresownością i skromnością życia osobistego, swym wielkim rozeznaniem i krytycyzmem do systemów totalitarnych, osobą wręcz heroiczną, prześladowaną i więzioną, zapisał się we wspomnieniach wielu jako prawdziwie święty człowiek. O jego świętości są przekonani dziś kapłani, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy.

Wśród parafian i okolicznej ludności polskiej i litewskiej, która znała ks. prałata Józefa Obrembskiego, w trzecią rocznicę jego śmierci powstała inicjatywa, aby rozpocząć jego proces beatyfikacyjny.

Zdaniem inicjatorów rozpoczęcia procesu beatyfikacji, ksiądz jest postacią nie tylko historyczną, ale także niezmiernie żywą, ważną w chwili obecnej.

Akt o inicjatywie rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego był uroczyście odczytany podczas Mszy św. w gronie zgromadzonych kapłanów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich 7 czerwca 2018 r.

Konferencja Wileńskiego Rejonowego Oddziału Związku Polaków na Litwie gorąco popiera inicjatywę wyniesienia na Ołtarze księdza Prałata Józefa Obrembskiego, która rozpoczęła proces beatyfikacyjny o heroiczność cnót oraz zaprasza osoby, które spotkały Księdza Prałata na swojej drodze życia, o przekazanie wszelkich świadectw.

Serdecznie apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o współudział w rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego, Patriarchy Wileńszczyzny, księdza Józefa Obrembskiego.

Mejszagoła
4 czerwca 2021 r.

Źródło: Związek Polaków na Litwie

Komentarze są zamknięte