Odrzucenie Funduszu Odbudowy jest podstawowym nakazem polskiej racji stanu. Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej

Zastępca Naczelnego

Prezes Prawicy RP Bogusław Kiernicki/Twitter

„Pandemia covid została wykorzystana przez Komisję Europejską i stojące za nią Niemcy do przyspieszenia destrukcji suwerenności państw narodowych i budowy superpaństwa europejskiego. Narzędziem w  tym procesie jest obecnie Fundusz Odbudowy, który przewiduje przyznanie władzom unijnym kolejnych kompetencji, zwłaszcza w zakresie poszerzenia zasobów własnych oraz w prowadzenia bezpośrednich unijnych podatków. To nie tylko poszerzenie kompetencji, ale zasadnicza  zmiana ustrojowa przesuwająca suwerenność z państw narodowych na instytucje unijne. Przyznanie Komisji Europejskiej prawa zaciągania długów i solidarnej odpowiedzialności państw za ich spłatę, tworzy nową sytuację ustrojową. Jest to kontynuacja działań z którymi  mamy do czynienia w ostatnich latach związanych z ekspansją kompetencji unijnych metodą faktów dokonanych, rozszerzających interpretację unijnego prawa dokonywaną przez TUSE, oraz nasilająca się tendencją uzależnienia dotacji unijnych od respektowania ideologicznych postulatów Komisji Europejskiej. Ta kwestia dotyczy t.zw. praworządności, wychowania i edukacji oraz rodziny. Ta ekspansja unijnego prawa zdecydowanie wykracza poza uprawnienia traktatowe przyznane instytucjom unijnym.” – napisali w swoim oświadczeniu politycy Prawicy RP.

Konsekwencją przyjęcia Funduszu Odbudowy jest nie tylko radykalne poszerzenie kompetencji unijnych, ale w sytuacji dominacji  w Unii skrajnie lewicowej agendy politycznej, to uzależnienie polskiej polityki od sprzecznych z polską racją stanu żądań Komisji Europejskiej. Uzależnienie dotacji od realizacji unijnych roszczeń ideologicznych oznacza próbę pozbawienia Polaków prawa decydowania o własnym losie.

Duży niepokój budzi zawarte w tej sprawie porozumienie PiSu z postkomunistyczną lewicą. Oznacza ono odtworzenie współpracy z czasów ratyfikacji traktatu lizbońskiego w którym zgodziły się one na istotne osłabienie Polski w strukturach europejskich. Dziś oba obozy polityczne wspólnie zgadzają się na wyzbycie się kolejnych atrybutów suwerenności – to sojusz przeciw niepodległej i chrześcijańskiej Polsce.

Fundusz Odbudowy, podobnie jak wcześniej traktat lizboński jest wielkim krokiem w procesie pozbawiania wolności naszego narodu i suwerenności naszego państwa. W tej sytuacji odrzucenie Funduszu Odbudowy jest podstawowym nakazem polskiej racji stanu.”

– czytamy w oświadczeniu podpisanym przez prezes Prawicy Rzeczypospolitej Bogusława Kiernickiego oraz sekretarza generalnego partii Lecha Łuczyńskiego.

Piotr Galicki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.