Arizona przeciwko aborcji! Nowe prawo w stanie. „Każde życie ma niezmierzoną wartość – bez względu na cechy genetyczne”

Zastępca Naczelnego

Gubernator Arizony Doug Ducey/Twitter

Gubernator Arizony Doug Ducey podpisał prawo o zakazie aborcji w przypadkach, gdy u płodu zdiagnozowano wady genetyczne. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wady te mają charakter letalny lub zagrażają życiu bądź zdrowiu matki.

Arizona chroni życie nienarodzone

Lekarze, którzy dokonują aborcji wyłącznie dlatego, że dziecko ma wadę genetyczną nie powodującą zagrożenia dla jego życia, np. zespół Downa, mogą zostać oskarżeni o przestępstwo. Propozycja zawiera również szereg innych postanowień, o które zabiegają obrońcy życia.

Nowe prawo obciąża odpowiedzialnością karną za dokonanie nielegalnej aborcji lekarza, a nie kobietę poddającą się temu procederowi.

Przeciwko ustawie opowiedzieli się Demokraci, którzy w Arizonie mają mniejszość. W ich ocenie te przepisy są „furtką” dającą możliwość postawienie kobiecie, która dokonała aborcji zarzutów karnych.

Przyjęta ustawa zakazuje także dostarczania pocztą leków wywołujących poronienie oraz zakazuje finansowania z publicznych pieniędzy organizacji aborcyjnych. Ustawa wprowadza także obowiązek zapewnienia pochówku szczątkom abortowanego dziecka.

Każde życie ma niezmierzoną wartość – bez względu na cechy genetyczne”

— powiedział w oświadczeniu Ducey.

Nadal będziemy traktować priorytetowo ochronę życia naszych nienarodzonych dzieci, a to prawodawstwo znacznie przyczynia się do ochrony prawdziwego życia ludzkiego”

— dodał gubernator.

Podtrzymanie dziedzictwa Arizony

Głos w sprawie podpisanej 27 kwietnia przez gubernatora Douga Duceya ustawy ograniczającej prawo do aborcji zabrali także katoliccy biskupi Arizony. Podkreślili, że nowe prawo podtrzymuje dziedzictwo stanu „jako najbardziej opowiadającego się za życiem i powoduje, że prawa Arizony będą interpretowane w kontekście uznania całościowej wartości życia ludzkiego”.

Ze wszystkich powyższych powodów wierzymy, że ustawa pomoże matkom i ich nienarodzonym dzieciom, jednocześnie ratując życie. W związku z tym jesteśmy również wdzięczni senator Nancy Barto za zgłoszenie tej ustawy i wszystkich ustawodawców, którzy głosowali za jej poparciem”

— napisali w oświadczeniu biskupi.

Źródło: wkt,wPolityce.pl/theguardian.com/catholicnewsagency.com

Komentarze są zamknięte