Nowe władze Kongresu Polaków w Republice Czeskiej

Zastępca Naczelnego

Mariusz Wałach, foto Beata Tryna/Zwrot.cz

W Trzyńcu w czasie XIII Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków w RC wybrano nowe władze. Prezesem został Mariusz Wałach. Na pierwszym posiedzeniu wybrała go dzisiaj nowa Rada Kongresu Polaków. Prezesem Rady Nadzorczej Kongresu Polaków został Rafał Zawadzki.

Rada Kongresu Polaków:

Mariusz Wałach, 160 głosów
Andrzej Bizoń, 152 głosów
Józef Szymeczek, 149 głosów
Tomasz Pustówka, 148 głosów
Andrzej Suchanek, 133 głosów
Tadeusz Farny, 130 głosów
Małgorzata Rakowska, 122 głosów
Mariusz Zawadzki, 98 głosów
Danuta Branna, 90 głosów

Rada Nadzorcza Kongresu Polaków:

Helena Legowicz, 154 głosów
Bogdan Siderek, 134 głosów
Dariusz Branny, 134 głosów
Rafał Zawadzki, 133 głosów
Szymon Ciahotny 125 głosów

 

Źródło: www.zwrot.cz

Komentarze są zamknięte