Ważne terminy dla uczniów i studentów pobierających renty rodzinne

Zastępca Naczelnego

ZUSUczniowie i studenci z prawem do renty rodzinnej mają czas do końca września i października, by złożyć w ZUS zaświadczenie, że kontynuują naukę. Bez potwierdzenia o dalszej edukacji ZUS nie będzie mógł przyznać i wypłacić świadczenia.

Pamiętaj o zaświadczeniu

Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia przez nie 16. roku życia. Później, jeśli kontynuują naukę, takie świadczenie mogą otrzymywać do ukończenia 25 lat. Gdy ten wiek kończą na ostatnim roku studiów, to renta rodzinna przysługuje do końca roku akademickiego. Rentę rodzinną ZUS wypłaca w czasie roku szkolnego i w wakacje. Uczniowie szkół ponadpodstawowych rentę dostają co miesiąc, do końca sierpnia, a studenci do końca roku akademickiego czyli do września.

Młoda osoba, która dotychczas pobierała rentę rodzinną, a zamierza dalej się uczyć bądź studiować, powinna jak najszybciej, a najpóźniej do miesiąca od ostatniej wypłaty renty, złożyć wniosek o dalsze wypłacenie świadczenia przez ZUS. Do tego potrzebne jest aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, że będzie uczniem lub studentem. To gwarantuje ciągłość wypłaty renty rodzinnej”

– Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w Opolu.

Jeśli kontynuujesz naukę i odpowiednie zaświadczenie złożyłeś z wyprzedzeniem, to ZUS bez przeszkód będzie wypłacał rentę już od września lub października.

Przerwa w nauce – co robić?

Co w sytuacji, gdy przerwiesz naukę lub studia w trakcie roku szkolnego czy akademickiego? Każdy kto jest uprawniony do renty rodzinnej, a przerwie edukację, ma obowiązek zawiadomić o tym ZUS. Uczeń i student musi byś świadomy, że jego status jako ucznia lub studenta może zostać zweryfikowany. Jeśli zatem przerwie naukę powinien jak najszybciej powiadomić o tym ZUS. Jeśli tego nie zrobi, będzie zobowiązany zwrócić nienależnie pobrane świadczenie z naliczonymi odsetkami za okres, w którym się nie uczył.

Czy trzeba co roku przynosić do ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu nauki? Nie ma takiej potrzeby. Jeśli szkoła lub uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże dłuższy czas trwania nauki, na przykład 3 – letni, bądź 4 – letni, to ZUS wyda decyzję przyznającą rentę na wskazany przez placówkę edukacyjną okres.

Wszystkim uprawnionym do renty przysługuje jedna łączna renta rodzinna. Gdy uprawnionych po zmarłych członku rodziny jest kilku, świadczenie dzielone jest w równych częściach pomiędzy nich. Jedna osoba dostanie 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. Dwie – 90 proc. świadczenia do podziału, a trzy i więcej osób – 95 proc. świadczenia.

 

Informacja prasowa:

Sebastian Szczurek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa opolskiego

 

Komentarze są zamknięte