Odłożone sakramenty

Zastępca Naczelnego

Przewidziane na kwiecień i maj uroczystości Pierwszych Komunii Świętych i ich rocznic, a także bierzmowania zostaną przesunięte o co najmniej kilka tygodni; odbędą się po przywróceniu stałego funkcjonowania szkół oraz parafii – poinformowała Kuria Metropolitalna w Krakowie.

Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii ksiądz doktor Andrzej Kielian podkreślił w komunikacie, że obecnie nie ma możliwości zorganizowania tych uroczystości przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom.

Księża proboszczowie mogą wyznaczyć inne daty, muszą brać jednak pod uwagę opinie rodziców, rozwój sytuacji epidemiologicznej w kraju, a także zalecenia władz co do działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Ks. Kielian zaapelował do rodziców, żeby w warunkach domowych troszczyli się o rozwój duchowy dzieci poprzez m.in. wspólną modlitwę, co będzie stanowić uzupełnienie przygotowania katechetycznego do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej. Osoby przygotowujące młodzież do bierzmowania: duszpasterzy, katechetów i animatorów poprosił zaś o elektroniczne udostępnienie materiałów i utrzymywanie bieżącego kontaktu z podopiecznymi.

 

Jerzy Bukowski*

 

*Filozof, autor „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Komentarze są zamknięte