Państwo powinno zainwestować w e-learning

Zastępca Naczelnego

Źródło: ZChR

Konieczność pobierania przez uczniów nauki w domach stawia nowe wyzwania. Słusznie w wielodzietnych rodzinach taki stan powoduje liczne zmartwienia o dostępny sprzęt komputerowy, który umożliwi równoczesne korzystanie z uczestnictwa w lekcjach przez wszystkie dzieci. Skoro zatem w tablety wyposaża się parlamentarzystów czy radnych … to nie ma żadnego powodu, aby każde potrzebujące dziecko nie otrzymało nowoczesnego sprzętu, np. tabletu na czas pobierania nauki. To inwestycja jednorazowa, a sprzętem powinny zarządzać i go dystrybuować szkoły. To szczególnie ważne dla rodzin wielodzietnych z małych miast oraz wsi.

Liczne urzędy miast i gmin za środki pochodzące z pomocy Unii Europejskiej wybudowały lokalne sieci szerokopasmowe, do których dostęp powinien być – w dobie epidemii – uwolniony. Właśnie dlatego, aby uczniowie mogli uczestniczyć bezproblemowo w e-learningu. Ponadto apeluję do operatorów sieci komórkowych o to, aby na czas pandemii znieśli ograniczenia w dostępie do usług internetowych, a zatem wprowadzili realny dostęp do sieci internetowej bez limitu. Tego wymaga potrzeba chwili i taki krok jest dobrą inwestycją społeczną.

Monika Socha-Czyż*

* W latach 2010 – maj 2016 członek PiS. Radna Sejmiku Województwa Śląskiego V kadencji (2015-18). Była prezes Stowarzyszenia Pomocy Samotnym Matkom Domy-Maria. Prezes Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego. Członek Społecznej Rady Nadzorczej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach. Człowiek Roku 2016 Województwa Śląskiego w plebiscycie „Dziennika Zachodniego”, Człowiek Roku 2015 i 2016 Powiatu Bielskiego. Od stycznia 2020 roku przewodnicząca Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w byłym województwie bielskim.

Komentarze są zamknięte