Bezpieczne miejsca pracy?

Zastępca Naczelnego

Ryszard Skotniczny/TT

W ostatnich dniach pojawiły się medialne doniesienia o planowanych zmianach w zakresie regulacji wymiaru  urlopów, więc rzuciłem się do ich poznania z nadzieją, że może ktoś wreszcie postawi te sprawy na nogi – jednak nie – nadal poza propozycją godzinowego rozliczania urlopów dla osób starszych (ale dlaczego nie dla każdej pracującej osoby?) brak rozsądnych propozycji – a nawet wręcz z pozycji leżącej ktoś chce postawić regulacje na głowie …

W sytuacji braku rąk do pracy, konieczności finansowania  wielu programów społecznych, skokowego wzrostu płacy minimalnej zagrażającemu w szczególności regionom biedniejszym  i grożącego nam spowolnienia gospodarczego OPZZ wpadł na pomysł aby “wydłużyć urlop do 35 dni oraz aby pracownicy pracujący dłużej niż osiem godzin dziennie otrzymali dodatkową przerwę 15-minutową” .

No cóż – jest to właściwie gotowa recepta na to jak skokowo podwyższając koszty pracy zniszczyć miejsca pracy i dobić pracodawców (tak prywatnych jak i państwowych czy samorządowych)  i wysyłając wielu pracowników na bezrobocie budować od nowa w Polsce realny socjalizm na przekór zdrowemu rozsądkowi. Prawie całej gospodarce Unii Europejskiej grozi stagnacja, a my zamiast ratować wzrost PKB naszego kraju  i nadal zmniejszać różnicę poziomu życia w stosunku do rozwiniętych krajów mamy więcej wypoczywać – zabrakło w tych propozycjach właściwie tylko jednego wniosku – aby na potrzeby utrzymania  administracji, programów socjalnych, świadczeń emerytalnych i służby zdrowia uruchomić jeden, nowy, automatyczny, wysokowydajny zakład – drukarnię nowych banknotów – tylko uwaga – proszę pamiętać o większych nominałach  banknotów aby nadążyć za inflacją…

Wciąż staram się być optymistą i wierzę, że ktoś jednak pójdzie po rozum do głowy i  zdecyduje się na:

  • zmianę przepisów w zakresie minimalnej stawki dla osób nie posiadających praktycznego doświadczenia pozwalającym na obniżenie  do poziomu 80% płacy minimalnej w umowie na okres próbny ( do 3 miesięcy)
  • wdrożenie rozsądnego mechanizmu określenia wysokości  płacy minimalnej – adekwatnego do zamożności i sytuacji na rynku pracy w poszczególnych województwach (czy nawet  powiatach)
  • wprowadzenie godzinowego rozliczania urlopu dla każdego pracownika (a nie tylko jak się proponuje dla osób starszych)
  • zaprzestanie naliczania urlopu od okresu niezdolności do pracy – brak jest jakichkolwiek racjonalnych przesłanek do nabywania prawa do urlopu za dni w których pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim
  • ograniczenia urlopu na żądanie do maksimum 2 dni w roku z obowiązkiem  wskazania powodów istotnych – innych niż powszechnie nadużywany kac…
  • zmiany przepisów w zakresie pracy w dodatkowym wymiarze czasu pracy – tak aby na wniosek pracownika mógł on pracować w dodatkowe dni ponad wymiar etatu otrzymując  wynagrodzenie w wysokości stawki podstawowej (nie zmieniając przepisów w zakresie podwyższonych stawek w przypadku nadgodzin/przekroczenia dobowego) co pozwoliłoby setkom tysięcy Polaków legalnie dorabiać w swoim zakładzie pracy zamiast szukać dodatkowego zatrudnienia w innych zakładach pracy

Życząc rządzącym rozsądnych decyzji,

Ryszard Skotniczny *

 

* Lider Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin na Podkarpaciu.

Komentarze są zamknięte