Długowieczność na Opolszczyźnie czyli kto dostaje ekstra emeryturę

Zastępca Naczelnego

ZUSRośnie liczba osób w wieku 100 lat i więcej. W ubiegłym roku opolski ZUS wypłacał specjalne świadczenie aż 42 osobom, które urodziły się ponad sto lat temu. Każdy wiekowy senior dostawał co miesiąc 4003,88 zł brutto.

Starzenie się społeczeństwa to trend, który trudno będzie odwrócić. Rośnie liczba osób w tzw. wieku poprodukcyjnym (kobiety 60 lat i więcej, mężczyźni 65 lat i więcej). Maleje zaś w wieku produkcyjnym (18-64 lata) i przedprodukcyjnym (do 17 lat). Na przykład liczba mieszkańców województwa opolskiego w wieku poprodukcyjnym pod koniec 2018 r. wyniosła 217,5 tys., a jeszcze w 2010 r. było to 176 tys. osób.

Każdego roku poszerza się grono seniorów, żyjących ponad sto lat. Czy wiekowe panie i panowie dostają z tego tytułu jakieś dodatkowe pieniądze?

W 2019 roku w województwie opolskim świadczenie honorowe wypłacaliśmy 42 osobom. W tej grupie było tylko sześciu mężczyzn. Najwięcej stulatków – bo aż 17 – mieszkało w Opolu i powiecie opolskim. Powiat nyski gościł dziewięciu, a strzelecki, prudnicki i krapkowicki po trzech odbiorców tej wyjątkowej emerytury”

– Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Świadczenie honorowe nie jest jednorazową zapomogą. Wypłacane jest z urzędu i co miesiąc, dodatkowo do już pobieranego świadczenia z ZUS lub innego organu rentowego. Nie trzeba o nie zabiegać składając wniosek. Wyjątkiem są osoby, które nie otrzymują żadnego świadczenia emerytalno-rentowego z ZUS, KRUS czy innej instytucji.

W takich przypadkach wniosek o przyznanie świadczenie honorowego jest niezbędny, a powinien go złożyć sam zainteresowany, jego ustawowy przedstawiciel albo pełnomocnik. Warto wówczas pamiętać o dokumencie potwierdzającym datę urodzenia czyli odpisie aktu urodzenia, ważnym paszporcie bądź dowodzie osobistym wydanym po 2001 r.

Środowisko stulatków będzie się zwiększać, bo rośnie przeciętna liczba lat dalszego trwania życia. Jeszcze w 2000 roku kobieta na Opolszczyźnie żyła przeciętnie nieco ponad 78 lat, a obecnie to prawie 82 lata. Mężczyzna w naszym regionie żyje przeciętnie prawie 75 lat, a w 2000 roku przeżywał średnio niespełna 71 lat”

– Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS w Opolu.

W całej Polsce ZUS wypłaca prawie 2 tysiące świadczeń honorowych z tytułu ukończenia 100 lat życia. Wśród pobierających to świadczenie zdecydowaną większość – bo 85 proc. – stanowią kobiety. Najwięcej 100 – latków zamieszkuje województwo mazowieckie (około 300 osób), a najmniej opolskie.

Prognozy demograficzne wieszczą, że liczba osób w wieku 100 lat będzie rosła. W 2040 r. ma ich być 20,4 tys., w 2016 r. – 66,8 tys., a w 2080 r. aż 124,2 tys.

 

Informacja prasowa:

Sebastian Szczurek

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

województwa opolskiego

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.