Czy marszałek Senatu narusza polską rację stanu?

Zastępca Naczelnego

Fot. za YT

Polityka zagraniczna jest w Polsce konstytucyjną domeną Prezydenta RP i rządu. Jeżeli jakikolwiek polityk pełniący ważną funkcję chce w niej uczestniczyć, powinien uzgadniać swoje wystąpienia z głową państwa, premierem i ministrem spraw zagranicznych.

Dotyczy to również marszałka Senatu (obecnie z opozycji). Jeżeli trzecia osoba w państwie podejmuje jakiekolwiek działania w tak ważnej materii na własną rękę, ociera się o zdradę stanu.

Jerzy Bukowski*

 

 

*Filozof, autor „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Komentarze są zamknięte