Czy premier Witos zostanie zrehabilitowany?

Zastępca Naczelnego

Wincenty Witos /L/, fot. YT

Jest szansa na unieważnienie wyroków w najgłośniejszym procesie politycznym II Rzeczypospolitej, czyli brzeskim, w którym w 1932 roku 10 polityków ówczesnej opozycji zostało skazanych na kary pozbawienia wolności za rzekome przygotowywanie zamachu stanu – poinformowała „Rzeczpospolita”.

To szansa na zwrócenie honoru byłemu trzykrotnemu premierowi Wincentemu Witosowi i dziewięciu innym politykom, m.in. Władysławowi Kiernikowi, Norbertowi Barlickiemu i Hermanowi Liebermanowi, których skazanie stało się jednym z symboli sanacyjnej Polski. W konsekwencji pięciu polityków, w tym Witos, zostało zmuszonych do emigracji, a pięciu kolejnych podporządkowało się orzeczeniu sądu i zgłosiło do odbycia kary w twierdzy brzeskiej, w której zresztą przebywali od aresztowania w 1930 roku”

– czytamy w gazecie.

O kasację wyroku w części dotyczącej Witosa wystąpiło do Rzecznika Praw Obywatelskich doktora Adama Bodnara w maju 2019 roku kierownictwo Polskiego Stronnictwa Ludowego.

RPO otrzymał już z Archiwum Akt Nowych zbiór materiałów dotyczących procesu (42 jednostki w postaci zdigitalizowanej). Są one teraz analizowane pod kątem ewentualnego złożenia kasacji do Sądu Najwyższego. Rzecznik dokonał również kwerendy zbiorów bibliotecznych i podjął starania o uzyskanie akt procesu.

Nie można wykluczyć, że podjęta w Biurze RPO kompleksowa analiza tych akt wykaże potrzebę sięgnięcia do innych materiałów sprawy, pomocnych w rozważeniu przesłanek kasacyjnych”

– napisała „Rzeczpospolita”.

 

Jerzy Bukowski*

 

 

*Filozof, autor „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Komentarze są zamknięte