Opłatek nie jest towarem

Zastępca Naczelnego

Fot. za eluban.pl

Wigilijny opłatek to nie jest zwykły towar, powinien być pobłogosławiony – przypomniał przed tegorocznymi świętami Bożego Narodzenia w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik.

Ocalmy piękną tradycję wieczerzy wigilijnej. Dzielmy się pobłogosławionym opłatkiem. Zadbajmy o duchowy wymiar świąt Bożego Narodzenia. Jeśli ktoś ma opłatek, który nie jest jeszcze pobłogosławiony, to powinien się o to zatroszczyć”

– dodał.

Rzecznik Episkopatu zwrócił też uwagę na duchowe skutki błogosławieństwa odwołując się do wprowadzenia do księgi „Obrzędów błogosławieństw”:

Błogosławieństwa ustanowione na wzór sakramentów zawsze oznaczają przede wszystkim duchowe skutki, które osiąga się przez wstawiennictwo Kościoła”

– wyjaśnił.

Nawiązując do słów modlitwy błogosławieństwa opłatków, ks. Rytel-Andrianik przypomniał:

Łamiąc się opłatkiem na początku wieczerzy wigilijnej nie tylko składajmy sobie życzenia, ale także wybaczajmy sobie urazy. Bądźmy dla siebie dobrzy jak chleb, którym się dzielimy.”

(wszystkie cytaty za PAP)

 

Jerzy Bukowski*

 

 

*Filozof, autor „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Komentarze są zamknięte