Pisaliśmy prawdę o IBM spółka z.o.o! [wyrok prawomocny]

Niezależna Gazeta Obywatelska

logo pion20 listopada 2019 roku w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu zapadł prawomocny wyrok w sprawie opisywanych przez naszą redakcję nieuczciwych praktyk rynkowych Instytut Badań Marki sp. z o.o.. Głównymi bohaterami procesu byli ówczesny redaktor naczelny Tomasz Kwiatek oraz jego ówczesny zastępca Wiktor Sobierajski. Zostali oni oskarżeni przez Instytut Badań Marki z Sosnowca z ówczesną panią prezes Magdaleną Moczałą na czele, o naruszenie dobrego imienia spółki z art. 24 KC.

Sąd Okręgowy w Opolu rozpatrywał  rzekome naruszenie, jakiego mieli się dopuścić red. Tomasz Kwiatek i red. Wiktor Sobierajskpoprzez opublikowanie na łamach gazety internetowej  Niezależna Gazeta Obywatelska w Opolu (NGO) ukazującej się na stronie www.ngopole.pl artykułów, w których opisali niejasne i kontrowersyjne praktyki Instytutu Badań Marki sp. z o.o.  polegające na sprzedaży „fikcyjnych certyfikatów i szkoleń” dla przedsiębiorców. Cały proces monitorowany był przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Na rozprawach CMWP SDP reprezentowała red. Halina Żwirska. Instytut Badań Marki sp. z o.o. domagał się  zamieszczenia i utrzymania przez 60 dni w gazecie NGO w centralnym miejscu przeprosin Instytutu Badań Marki za naruszenie dobrego imienia spółki, nakazanie pozwanym zaprzestanie dalszych naruszeń dobrego imienia; zasądzenie od pozwanych na rzecz powoda 20 000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa procesowego na rzecz powoda.

Tymczasem Sąd Okręgowy w Opolu oddalił powództwo w całości i zasądził obciążenie kosztami zastępstwa procesowego stronę pozywającą dziennikarzy, czyli Instytut Badań Marki sp. z o.o., Tomasz Kwiatek i Wiktor Sobierajski mają otrzymać zwrot wszystkich kosztów procesowych. Od wyroku odwołała się IBM sp zo.o. jednak Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok I instancji. Wyrok jest już prawomocny.

Komentarze są zamknięte