Masz zadłużenie w ZUS? Od czego są raty!

Zastępca Naczelnego

ZUSJesteś przedsiębiorcą i masz zaległości w ZUS? Skorzystaj z układu ratalnego lub innego sposobu oddłużenia. W I półroczu 2019 r. z opolskim ZUS dogadało się w ten sposób 1600 firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, z czego 550 ze stolicy województwa.

Do utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa mogą przyczynić się sprawy rodzinne, pogorszenie stanu zdrowia czy niesumienność kontrahentów. To może rodzić problemy z bieżącym regulowaniem składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników lub za siebie. Opolski ZUS wyciąga pomocną dłoń do płatników, którzy mają zaległości.

Co to jest układ ratalny?

Układ ratalny to spłata zadłużenia z tytułu składek w miesięcznych ratach, w wysokości ustalonej wspólnie z ZUS. Na raty może być rozłożone całe zadłużenie!

Rozumiemy, że gdy zaległości są znaczne, jednorazowa spłata może być wręcz niemożliwa. Najczęściej jako rozwiązanie proponujemy układ ratalny. Oferta jest korzystna już na starcie, bo ten kto wnioskuje może dopasować ilość rat oraz ich wysokość do swoich możliwości. Ma więc realny wpływ na warunki umowy. Wtedy nie są one dla niego obciążeniem, a pozwalają na systematyczne zmniejszanie zadłużenia. Od stycznia do czerwca przyjęliśmy w całym województwie ponad 830 wniosków o możliwość spłaty zaległych składek w ratach”

– mówi Antoni Malaka, dyrektor o oddziału ZUS w Opolu.

Co daje rozłożenie na raty?

Podpisanie umowy to komfort spłaty należności przez długi okres, od miesiąca do nawet kilku lat. Ponadto, już od następnego dnia od złożenia wniosku nie będziemy naliczać odsetek, a tylko opłatę prolongacyjną czyli tylko część stawki odsetek za zwłokę w dniu podpisania umowy. Dodatkowo, jeśli wobec wnioskodawcy prowadziliśmy postępowanie egzekucyjne, to je zawiesimy. Nie będzie też przeszkód, abyśmy wydali zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek, które często jest wręcz niezbędne, by sprawnie prowadzić biznes. Widać jak na dłoni, że takie porozumienie to oddech i ulga dla przedsiębiorcy”

– wyjaśnia Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS w regionie.

Z każdym rokiem opolskie firmy coraz śmielej korzystają z oferty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2016 r. i w 2017 r. do placówek ZUS w województwie opolskim zgłosiło się po 2741 mniejszych i większym firm, wnioskując o objęcie ich jednym z kilku wariantów oddłużenia. W 2018 r. takich próśb było 2987. Dane z pierwszego półrocza br., wskazują, że 2019 r. może być jeszcze bardziej owocny we współpracę opolskich firm z ZUS, by jak najszybciej wyjść na prostą.

Decyzja o wizycie u doradcy do spraw ulg i umorzeń w ZUS jest racjonalna. To odpowiedzialne podejście, bo im dłuższa zwłoka w uregulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, tym wyższe koszty wyjścia z zadłużenia”

– dodaje Antoni Malaka, dyrektor opolskiej placówki ZUS.

Co zrobić, żeby podpisać układ ratalny?

Podstawą jest złożenie wniosku wraz z uzasadnieniem. Jeśli po podpisaniu umowy ciągle prowadzisz działalność to powinieneś opłacać bieżące składki. Złożenie wniosku
i dodatkowych dokumentów nie jest skomplikowane. Możesz to zrobić pisemnie, a wniosek złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w każdej placówce ZUS. Nie ma przeszkód aby zrobić to ustnie do protokołu, który sporządzi pracownik ZUS. Jest to możliwe również elektroniczne przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych ZUS, oczywiście po wcześniejszym założeniu konta na tym portalu.

Nie tylko układ ratalny

Układ ratalny to tylko jedna z wielu możliwości dogadania się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W pierwszym półroczu 2019 r. opolskie placówki ZUS przyjęły też 65 wniosków o odroczenie terminu płatności składek, 272 pism o rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych, 118 wniosków o umorzenie należności z tytułu składek czy 15 formularzy o umorzenie kosztów egzekucyjnych.

Pierwszym krokiem jaki powinien zrobić przedsiębiorca, który nie jest w stanie regularnie rozliczać się ze składek za zatrudnionych pracowników bądź sam za siebie, jest wizyta u doradcy do spraw ulg i umorzeń w najbliższej placówce ZUS. Wówczas będzie możliwe dostosowanie odpowiedniej formy pomocy do wielkości, profilu i kwoty zadłużenia wnioskodawcy.

O szczegóły pytaj pod opolskimi numerami telefonów: 77 451 14 25, 77 409 57 02, 77 408 77 63, na www.zus.pl i e-mail: [email protected]

 

Informacja prasowa:

Sebastian Szczurek

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

województwa opolskiego

 

Komentarze są zamknięte