Rafalska: Wydaje się nieuniknione podniesienie kryterium dochodowego w „500 plus” …

Zastępca Naczelnego

Autorka z Elżbietą Rafalską

„Konieczne będzie podniesienie kryterium dochodowego w programie „Rodzina 500 plus”, to się wydaje nieuniknione w 2019 r. Kryterium musi być takie, żeby świadczenie było dostępne nawet wtedy, kiedy minimalne wynagrodzenie jest dzielone na dwa” – powiedziała PAP szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.

Zapowiadane podniesienie progu dochodowego ma związek z płacą minimalną, która od 1 stycznia wyniesie 2250 zł. Minimalna pensja z 2019 r. (1634 zł na rękę) będzie brana pod uwagę przy ustalaniu prawa do otrzymywania m.in. „500 plus” w kolejnym okresie świadczeniowym – od października 2020 r. do września 2021 r. Zgodnie z obecnym kształtem programu rodzic samotnie wychowujący jedno dziecko i utrzymujący się w 2019 r. z minimalnej pensji, będzie zarabiać o 34 złote za dużo, by otrzymać świadczenie. Ministerstwo uważa, że podwyżka płacy minimalnej od 2019 r. nie skutkuje weryfikacją przyznanych już świadczeń.

 

Tymczasem … praktycznie mogą znaleźć się samorządy, które będą jednak próbowały interpretować przepisy tak, aby w okresie między zmianą w kryterium a nową tzw. płacą minimalną … podważyć wypłatę części świadczenia „500 plus”. Decyzje administracyjne są w tym zakresie zaskarżalne, ale pozostaje pytanie: kto odpowie za problemy niektórych świadczeniobiorców? Tak coś czuję, że jedynie samotni rodzice …

 

PAP/Monika Socha – Czyż

 

 

Komentarze są zamknięte