Gratulujemy – dr Jerzy Bukowski uhonorowany przez IPN!

Zastępca Naczelnego

Redakcja NGO serdecznie gratuluje koledze redakcyjnemu dr. Jerzemu Bukowskiemu (NGO Kraków) otrzymania nagrody honorowej Instytutu Pamięci Narodowej – wyróżnienia VII edycji nagrody Świadek Historii z regionu Małopolski. Ceremonia odbędzie się 29 listopada 2018 r. (godz. 14) w Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (ul. Szczepańska 2).

 

Fot. za IPN

Jerzy Bukowski od 1966 r. należał do ZHP. Nawiązał w tym czasie kontakty z legionistami Józefa Piłsudskiego, żołnierzami AK i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. W latach 80. przystąpił do kultywującego przedwojenne tradycje skautowe Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego w Krakowie i niejawnego Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej. W 1989 r. należał do założycieli Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Od 1987 r. był przewodniczącym Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego, kierował renowacją kopca, organizował coroczne Marsze Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Jest rzecznikiem Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie. Był reprezentantem prasowym płk. Ryszarda Kuklińskiego.

 

Piotr Galicki

Komentarze są zamknięte