Był esbekiem, chce być wójtem

Zastępca Naczelnego

(fot. FB/Kołbaskowski Punkt Widzenia)

„Gazeta Polska Codziennie” poinformowała, że były funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa Ryszard Wierzbicki ubiega się o funkcję wójta w gminie Kołbaskowo, w której przez wiele lat był radnym.

„W PRL Wierzbicki zajmował się rozpracowywaniem szczecińskiej opozycji antykomunistycznej. Dziś twierdzi, że w SB zajmował się <terroryzmem>. Szczecińscy działacze opozycyjni pamiętają jednak, jak ich szykanował”

– czytamy w gazecie.

„GPC” ustaliła na podstawie zachowanych w Instytucie Pamięci Narodowej akt, że Wierzbicki odbył w 1988 roku kurs dla nowo przyjętych funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych, a potem pracował w Wydziale III SB zajmującym się inwigilacją opozycji antykomunistycznej.

Jeden ze szczecińskich działaczy Federacji Młodzieży Walczącej oraz Ruchu Wolność i Pokój Wojciech Woźniak pamięta Wierzbickiego, który zatrzymał go w 1988 roku podczas rozrzucania ulotek w tramwaju w czasie strajków w Szczecinie.

– Jechało razem z nim jeszcze trzech innych tajniaków. Wyrzucili nas z tramwaju, zakuli w kajdanki. Potem zawieźli na komendę MO, gdzie odsiedzieliśmy 48 godzin. Następnie zostaliśmy ukarani przez kolegium do spraw wykroczeń kwotą 45 tys. zł. Kiedyś spotkałem Wierzbickiego, sam się chwalił, że mnie zatrzymywał”

– powiedział gazecie.

Wierzbickiego wspiera w kampanii wyborczej związany dawniej z Sojuszem Lewicy Demokratycznej lokalny biznesmen, który wydaje w Kołbaskowie własną gazetę.

Przedsiębiorca ten od pięciu lat zalega z opłatą podatków od nieruchomości. Gmina Kołbaskowo zwróciła się do sądu o wyegzekwowanie zaległych podatków od biznesmena. Wraz z odsetkami chodzi o kwotę prawie 2 mln zł. Wspomniany biznesmen promuje w gazecie także Annę Rybakiewicz, aktywistkę szczecińskiego Komitetu Obrony Demokracji”

– napisała „Gazeta Polska Codziennie”.

Do tej sytuacji idealnie pasuje stare powiedzenie: „swój do swego po swoje”.

 

Zastępca Redaktora Naczelnego NGO

Jerzy Bukowski*

*Filozof, autor „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Komentarze są zamknięte