Opole: Arkadiusz Wiśniewski bez absolutorium

Zastępca Naczelnego

Radni Opola nie udzielili absolutorium prezydentowi Arkadiuszowi Wiśniewskiemu. Zabrakło pięciu głosów. Sam zainteresowany nieoczekiwanie opuścił sesję rady miasta.Samo głosowanie to nie tylko wyraz tego że w finansach miasta wszystko gra, ale także pokaz tego, że na tę chwilę prezydent nie ma w radzie miasta większości. W 2017 roku zadłużenie budżetu malało, a miasto rekordowo dużo inwestowało. – Jestem przekonany, że w ubiegłym roku wykonaliśmy budżet ambitny, świadczą o tym przede wszystkim liczby – podkreślał prezydent Arkadiusz Wiśniewski.

Witalis

Komentarze są zamknięte