300 zł dla każdego dziecka. Ruszyła akcja informacyjna

Zastępca Naczelnego

W poniedziałek ruszyła akcja informacyjna w sprawie wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla każdego uczącego się dziecka w ramach programu „Dobry start” – poinformowała minister pracy Elżbieta Rafalska.– Ministrowie oraz wiceministrowie w ośmiu województwach będą mieli swoje spotkania z kuratorami, dyrektorami szkół i pracownikami, którzy zajmują się wypłatom tych świadczeń – oświadczyła Rafalska w poniedziałek w radiowych „Sygnałach dnia”.

– Bardzo nam zależy, aby tę informację rodzice mieli jak najwcześniej – dodała.

Minister tłumaczyła, że w ramach programu „Dobry start” będzie wypłacane przysługujące raz w roku jednorazowe świadczenie. – Na wniosek, a więc nie z automatu, nie z urzędu, będzie przysługiwało dziecku lub osobie uczącej się do 20. roku życia – mówiła. Zaznaczyła, że w przypadku niepełnosprawnych dzieci lub niepełnosprawnych osób uczących się świadczenie będzie wypłacane do 24. roku życia.

Rafalska poinformowała jednocześnie, że wniosek o wypłatę świadczenia będzie można składać za pośrednictwem internetu od 1 lipca, a w tradycyjnej formie papierowej – od 1 sierpnia.

Zachęcała jednocześnie do składania wniosków za pośrednictwem internetu. Zwróciła uwagę, że ze świadczeń w programie „Dobry start” miałoby skorzystać 4 mln 600 tys. dzieci, a rodzin, które miałyby złożyć wnioski jest ponad 3 mln 400 tys.

Zgodnie z rozporządzeniem podpisanym na początku miesiąca przez premiera Mateusza Morawieckiego świadczenie będzie przysługiwało niezależnie od dochodu na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługiwałoby nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole).

Po raz pierwszy program ma objąć uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Przyznawanie i wypłata świadczenia będą realizowane przez gminy, a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – przez powiaty. Świadczenie będzie przyznawane m.in. na wniosek rodzica, opiekuna lub rodziny zastępczej.

Świadczenie nie będzie przysługiwało, gdy dziecko zostanie umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie, albo w pieczy zastępczej (w takim przypadku świadczenie „Dobry start” będzie przysługiwało osobom sprawującym pieczę zastępczą).

Dokument zakłada, że wnioski o wypłatę świadczenia będzie można składać od 1 lipca każdego roku drogą elektroniczną poprzez portal [email protected] Od 1 sierpnia będą przyjmowane wnioski składane także drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub pocztą). Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada.

Rozpatrzenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku złożonego w lipcu i sierpniu i wypłata świadczenia nastąpią nie później niż do końca września.

PAP

Komentarze są zamknięte