Adam Słomka: Wstyd dla Izby Gmin …

PAC

Adam Słomka na spotkaniu z b. premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher

Jak podał portal Onet.pl, deputowany Alex Sobel z Partii Pracy zorganizował w Izbie Gmin debatę nad polską ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej. Co istotne, Alex Sobel miał rodzinne i przyjacielskie kontakty z komunistycznym zbrodniarzem Zygmuntem Baumanem.

Pytam zatem wprost: jaka byłaby reakcja brytyjskich parlamentarzystów i opinii społecznej gdyby w jakimś kraju zorganizowano debatę nad obozami koncentracyjnymi z czasów II wojny burskiej 1899-1902?

Niektóre środowiska w Anglii nie chcą przyjąć do wiadomości, że jedną z zasad komunizmu był internacjonalizm. Zatem dla Kremla nie było istotnym, że ktoś z pochodzenia był Polakiem, Gruzinem, Ukraińcem, Czechem, Żydem, Rumunem, itd. Ważne było, że realizował linię zbrodniczej partii komunistycznej i polecenia Moskwy.

 

Deputowani Partii Pracy powinni – zamiast zajmować się polskimi sprawami wewnętrznymi – zająć się rozliczeniem czasów funkcjonowania Oswalda Mosleya, który był przecież deputowanym Partii Pracy. Mosley utworzył w 1932 roku Brytyjską Unię Faszystowską, będącą wyrazem jego coraz większego zainteresowania faszyzmem i osobą Benito Mussoliniego. Na partię tę wydał znaczną część swojego majątku. Powołała ona do życia swoje bojówki „Czarne Koszule”, które często aranżowały starcia z komunistami i ludnością żydowską, głównie w Londynie. Pan Max Sobel może też … zabrać się za rozliczenie kolaboracji z Niemcami na Wyspach Normandzkich. Ma zatem szerokie pole do popisu na własnym podwórku.

 

W lutym 2000 roku organizacja młodzieżowa KPN – Stowarzyszenie „Młodzi Konfederaci” – wniosło do ambasady Anglii o wydanie Polsce komunistycznej, zbrodniczej prokurator Heleny Wolińskiej, do Izraela o wydanie Salomona Morela (komendant komunistycznego obozu w Świętochłowicach Śląskich), a do Szewcji o wydanie mordercy sądowego Stefana Michnika. Wszystkie w/w kraje ochroniły w/w i żadna z tych wymienionych osób nie trafiła do Polski celem osądzenia.Warto dodać, że zbrodniarz sądowy Stefan Michnik nadal żyje sobie spokojnie w Szwecji …

 

W wypadku wymienionego na początku Zygmunta Baumana czy męża Heleny Wolińskiej, agenta STASI Włodzimierza Bursa … Anglia umożliwiła im nauczanie młodego pokolenia swoich obywateli. W efekcie ich faktyczni i mentalni uczniowie – bezkrytycznie i szkodliwie dla samej Anglii – atakują Polskę korzystając z pseudowiedzy jaką uzyskali od takich kreatur jak wspomniany Zygmunt Bauman.

 

Zatem, jeśli Axel Sobel chce europejskiej dyskusji nad rozliczeniem zbrodni totalitarnych … to niech zaczyna od swojego podwórka i od faktów historycznych. Po prostu!

 

 

Adam Słomka
Przewodniczący KPN-NIEZŁOMNI,
założyciel Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych i Faszystowskich,
poseł na Sejm RP I,II,III kadencji

Komentarze są zamknięte