Śląskie: petycja do narodu i rządu RP w sprawie kopalni „Krupiński” w Suszcu

Zastępca Naczelnego

Szanowni Polacy! W związku z kolejną próbą wywłaszczania polskiego społeczeństwa, poprzez sprzedaż kopalni „Krupiński” jednej z najcenniejszych i najnowocześniejszych w polskim górnictwie węglowym – żądamy powstrzymania się od tego procederu! Kopalnia „Krupiński” ma złoża szacowane na 2 BILIONY zł ( cały dług publiczny Polski obecnie wynosi nieco ponad 1 BILION zł). Węgiel w niej można wydobywać najnowocześniejszą i najekologiczniejszą metodą zgazowania tzn. węgiel pod ziemią zamieniany jest na gaz, który spełnia wszystkie, restrykcyjne wytyczne Unii Europejskiej. Mamy szansę zmienić postrzeganie nas z narodu „trucicieli”, na naród wyspecjalizowany w dostarczaniu ekologicznej energii. Tak ogromne złoża tej kopalni wpłynęłyby na znaczne uniezależnienie nas od dostaw gazu z zagranicy, a nawet sami moglibyśmy stać się eksporterem.
KWK „Krupiński” w dniu 30 marca 2017 roku została przekazana do likwidacji na skutek skandalicznej decyzji Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego na NZWA z dnia 2 grudnia 2016 roku. W świetle udokumentowanych faktów, można z najwyższym prawdopodobieństwem podejrzewać, że uchwała ta została podjęta celem przygotowania kopalni do obecnej sprzedaży obcemu kapitałowi, po uprzednim „oczyszczeniu” jej z nieproduktywnych aktywów ludzkich i majątkowych oraz przygotowywania prawie przez rok Biznes Planu na rzecz wybranego wcześniej Inwestora, korzystając z informacji geologicznej i pozostawionej kadry mierniczo – geologicznej i kadry technicznej w strukturach Spółki Restrukturyzacji Kopalń po przekazaniu kopalni do likwidacji.
Obecny rząd z premierem Morawieckim na czele chce ją oddać za bezcen brytyjskiej firmie Tamar Resources powstałej w 2017 r. z kapitałem założycielskim 100 funtów. Założył ją Georg Rogers – finansista z 30-letnim doświadczeniem, związanego wcześniej z Deutsche Bankiem (1995-2002), który swoją karierę rozpoczął w Rothschild & Co (1987-1995). Jeżeli kopalnia rzeczywiście nie posiada wartościowego potencjału, to z jakich pobudek chce ją kupić Georg Rogers, który – będąc doświadczonym finansistą w branży surowcowej – z pewnością dobrze potrafi oszacować opłacalność inwestycji?
Żądamy otwartej debaty publicznej transmitowanej na żywo, z ekspertami wyznaczonymi przez stronę społeczną reprezentowaną, przez szerokie środowiska patriotyczne, Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych i organizacje pozarządowe z jednoczesnym podjęciem decyzji o zakazie sprzedaży KWK „Krupiński” obcym kapitałom. Nie podjęcie tego wyzwania i nie stawienie się strony rządowej traktowane będzie jako zdrada polskiej racji stanu, co będzie musiało spowodować postawienie przed Trybunałem Stanu urzędników państwowych i najwyższe organy państwa za naruszenie art. 1 i art. 4 Konstytucji RP celem wyegzekwowania od nich odpowiedzialności.
W świetle powyższego zwracamy się do wszystkich polskich patriotów o poparcia naszej inicjatywy.

Dorota Maksymowicz – Czapkowska (organizatorka)
mój tel 509 856 276

Komentarze są zamknięte