Prószków: nowa ścieżka edukacyjna w rezerwacie przyrody 

Zastępca Naczelnego

Nową ścieżkę edukacyjną otwarto na terenie rezerwatu przyrody „Staw Nowokuźnicki” w Prószkowie. Dzięki niej można zapoznać się z unikatowymi w skali Europy siedliskami kotewki orzecha wodnego.Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Stawu Nowokuźnickiego jest częścią projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny skarbem dziedzictwa przyrodniczego”. Kosztem blisko dwóch milionów złotych wybudowano kilkaset metrów drewnianego szlaku na palach z wieżą i pomostami obserwacyjnymi, umożliwiającymi obserwacje ornitologiczne. Oprócz ścieżki wykonano specjalny rów, dzięki któremu staw o 29 ha powierzchni, jest chroniony przed napływem zanieczyszczonej wody z pól uprawnych.

Jak poinformował Krzysztof Pieroń, z-ca dyrektora wydziału rolnictwa urzędu marszałkowskiego, dzięki inwestycji uporządkowano miejscową gospodarkę wodną, a jednocześnie utrzymano unikalne, z punktu widzenia przyrodniczego i krajobrazowego, stanowiska ptactwa i przyrody.

– Kotewka orzecha wodnego była kiedyś rośliną, której owoce w latach kryzysu służyły biednej ludności jako pożywienie. Teraz okazuje się, że grozi jej wyginięcie, a próby rozmnożenia w innych miejscach kończą się niepowodzeniem. Może okazać się, że dzięki nam uda się ją zachować wraz z bagiennym otoczeniem dla przyszłych pokoleń – powiedział Pieroń.

Inwestycje w Prószkowie to część większego projektu, w ramach którego powstało także kilkadziesiąt sadów, posadzono 128 „drzew 20-lecia Programu Odnowy Wsi” oraz wykonano ponad 12 km zadrzewień przydrożnych. Łączny koszt działań to cztery miliony złotych.

oprac. w.s

Komentarze są zamknięte