Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2018 – wojewoda wręczył odznaczenia państwowe

Zastępca Naczelnego

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2018 – wojewoda wręczył odznaczenia państwowe. Święto obchodzone w rocznicę zamordowania członków ostatniego zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość przypomina nam o tysiącach, często wciąż bezimiennych bohaterów narodowych, którzy rozumieli, że koniec II wojny światowej nie przyniósł upragnionej wolności, a dzień 8 maja nie był świętem wyzwolenia, lecz dniem zmiany okupanta.W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim została zorganizowana uroczystość podczas której wojewoda opolski Adrian Czubak wręczył w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy odznaczenia Państwowe oraz w imieniu Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka odznaczenia resortowe. Wręczenie odznaczeń było poprzedzone było wykładem pana Tomasza Greniucha na temat Zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych kpt. Henryka Flamego „Bartka” i losów Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych działających na terenie Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny.

Osoby wyróżnione odznaczeniami państwowymi i resortowymi:

– Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda za zasługi w działalności na rzecz niepodległości Polski odznaczył Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

Pana Wacława STASZYŃSKIEGO

pośmiertnie Pana Mieczysława LIPĘ

Na podstawie Rozkazu nr 34 p.o. Komendanta Okręgu „Las” kapitana „Warty”z dnia 23 sierpnia 1944 roku

za wykazane męstwo i odwagę w bitwie pod Surkontami, Krzyżem Walecznych odznaczony został

Pan Marian MARKIEWICZ ps. „Maryl”, „Myszka”

Na podstawie Rozkazu Dowódcy Armii Łódź i Warszawa Generała Dywizji Juliusza Rómmla z dnia 28 września 1939 r., wydanym do Podolskiej Brygady Kawalerii za wykazane męstwo, Krzyżem Walecznych został odznaczony

Pan Wach. Franciszek JAWORSKI

Na wniosek Wojewody Opolskiego Pana Adriana Czubaka Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda, za zasługi w działalności społecznej oraz za propagowanie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych, odznaczył Srebrnym Krzyżem Zasługi

Pana Bolesława Pawła BEZEGA

Na wniosek Wojewody Opolskiego Pana Adriana Czubaka Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda, za zasługi w działalności społecznej oraz za propagowanie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych, odznaczył Brązowym Krzyżem Zasługi

Pana Tomasza Wiesława GRENIUCHA

Na wniosek Wojewody Opolskiego Pana Adriana Czubaka Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda, za zasługi w działalności społecznej oraz za propagowanie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych odznaczył Brązowym Krzyżem Zasługi

Pana Tomasza Jerzego KWIATKA

Na wniosek Wojewody Opolskiego Pana Adriana Czubaka Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Jan Józef Kasprzyk wyróżnił Medalem Obrońcy Ojczyzny 1939-1945

Panią Reginę MAC

Na wniosek Wojewody Opolskiego Pana Adriana Czubaka Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Jan Józef Kasprzyk wyróżnił Medalem „Pro Patria”:

Pana Łukasza Mateusza GRUCĘ
Pana Tomasza Kazimierza KOZAKA
Pana Jacka ŁUCZAKA
Pana Bartłomieja Daniela ŁYSKANIUKA
Pana Piotra NIEWADZISZA
Pana Krzysztofa Stanisława TRYBUŁĘ
Piotra Pawła WOJTASIKA
Pana Jana ŻABĘ

Na wniosek Wojewody Opolskiego Pana Adriana Czubaka Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda, za zasługi w działalności społecznej oraz za propagowanie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych, odznaczył także Brązowymi Krzyżami Zasługi:

Pana Michała Łukasza MARKOWICZA
Pana Krzysztofa Marka MARCINKIEWICZA
Pana Krzysztofa Jana TYLISZCZAKA
Cała trójka odebrała odznaczenia z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, podczas dzisiejszych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbywających się w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.

za www.opole.uw.gov.pl

oprac. W.S

Komentarze są zamknięte