Kędzierzyn-Koźle: Nie giń Polsko!

Zastępca Naczelnego

Od sześciu już lat dzień 1 marca obchodzony jest w całym kraju, jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Również w Kędzierzynie-Koźlu po raz czwarty odbyła się bardzo skromna uroczystość zorganizowana przez Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe, pod tablicą pamiątkową znajdująca się na budynku obecnej Bursy szkolnej przy ul. Piastowskiej nr 19. w Koźlu.Tam od 28 kwietnia 1945 roku do jesieni 1956 roku miał swoja siedzibę Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Po porannej mszy świętej odprawionej w kościele pw. Św. Zygmunta i Jadwigi Śl., kwiaty pod tablicą złożyli m.in. prezydent Sabina Nowosielska, senator Grzegorz Peczkis, wicestarosta Józef Gisman, radni oraz przedstawiciele służb mundurowych.
Tegoroczne obchody święta przypadały w „okrągłą” 70 rocznicę rozpoczęcia przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Koźlu, likwidacji dwóch siatek Zrzeszenia Niepodległościowego „ Wolność i Niezawisłość”, które działały po wojnie na ziemi kozielskiej.
Ta pierwsza na Opolszczyźnie tablica pamiątkowa przypominająca o martyrologii Żołnierzy Wyklętym odsłonięta i poświęcona została 1 marca 2015 roku, po wieloletnich staraniach Bogusława Rogowskiego – emerytowanego kozielskiego dziennikarza, którego ojciec wraz z 10 członkami kierownictwa kozielskiej organizacji niepodległościowej Wolności Niezawisłość (WiN) był więziony i torturowany przez ubeckich oprawców. Następnie po półrocznym brutalnym śledztwie zostali oni następnie skazani, przez Sąd Wojskowy z Katowic, w procesie pokazowym na kary od sześciu do piętnastu lat więzienia, utratę praw obywatelski i konfiskatę mienia. Jesienią 1949 roku do lochów w gmachu przy ulicy Piastowskiej 19. oraz do piwnic w sąsiedniej Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej, trafiło po dwudniowej pacyfikacji wioski przez batalion Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego z Prudnika kolejnych 70 członków siatki WiN z Gościęcina. Po wielomiesięcznym brutalnym śledztwie 27 z nich zasiadło na ławie oskarżonych i zostało skazanych przez Sąd Wojskowy z Katowic w kolejnym procesie pokazowym na kary więzienia od 3 do 15 lat, chociaż prokurator żądał dla nich kary śmierci oraz konfiskatę mienia i utratę praw obywatelskich.

W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych pamiętano także o ludziach, którzy obecnie przypominają społeczeństwu o tamtych tragicznych czasach. W pałacu prezydenckim w Warszawie Prezydent PR – Andrzej Duda wręczył krzyże zasługi dwóm kędzierzynianom- prezesowi Stowarzyszenia Patriotyczny Kędzierzyn-Koźlę – Krzysztofowi Tyliszczakowi oraz jego zastępcy Krzysztofowi Marcinkiewiczowi  Brązowe Krzyże Zasługi, a wojewoda opolski Adrian Czubak odznaczył 16 mieszkańców województwa opolskiego odznaczeniami państwowymi. Srebrne Krzyże Zasługi uhonorowani zostali – dyrektor Muzeum Ziemi Kozielskiej – Bolesław Brzeg oraz dwójka dzieci Żołnierzy Niezłomnych – Danuta Lipa i Janusz Jaworski.

BOR

Komentarze są zamknięte