W nagrodę za Ludwikowskiego pojechali na Kresy

Zastępca Naczelnego

W bieżącym roku mija 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Po 123 latach rozbiorów ruszyła budowa nowych struktur Państwa Polskiego. Utworzone zostało Wojsko Polskie i Policja Państwowa. Z okazji tej rocznicy odbywają się w Kraju liczne uroczystości. Aby zainteresować uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Policji i jej wkładu w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości – Instytut Pamięci Narodowej wspólnie z Komendą Główną Policji ogłosili konkurs pod nazwą ”Policjanci w służbie historii”.
Konkurs adresowany był głównie do szkół mundurowych z klasami o profilu policyjnym. Przystąpiło do niego ponad 70 szkół średnich z całej Polski, a w warsztatach przygotowujących do konkursu – wzięło udział ponad 1000 uczniów i nauczycieli.
Uczestnicy konkursowe musieli spełnić trzy zadania. Odnaleźć miejsca związane z historią policji lub odszukać sylwetki policjantów, których postawa może być wzorem służby dla Polski i rodaków. Z województwa opolskiego do udziału w konkursie w zgłosili się uczniowie z klasy policyjnej z Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza z Prószkowa koło Opola. Postanowili oni przypomnieć sylwetkę przedwojennego funkcjonariusza Policji Państwowej inspektor Wiktora Ludwikowskiego, który po II wojnie światowej mieszkał i pracował w Koźlu, a po śmierci spoczął na ziemi opolskiej.
W. Ludwikowski był jednym z współorganizatorów Policji Państwowej. Już w 1919 roku zajął się mocno w Polsce nowatorskiej w tamtym okresie, metody identyfikacji przestępców na podstawie linii papilarnych. Napisał pierwszy polski podręcznik daktyloskopii. Był organizatorem i naczelnikiem pierwszej polskiej centrali kryminalistycznej w Warszawie. Następnie przez kilka lat kierowa komendami wojewódzkimi Policji w Poznaniu, w Wilnie i mieście stołecznym Warszawie. Był też współautorem słownika gwary przestępców oraz autorem podręcznika do szkolenia psów służbowych. Należał do grupy polskich policjantów, którzy przez kilka lat pracowali we Wiedniu nad zbudowaniem w Europie Interpolu. Przed wybuchem III powstania śląskiego szkolił dowódców powstańczych. Po zakończeniu drugiej wojny światowej zamieszkał w Koźlu i do śmierci w 1953 roku pracował na wielu odpowiedzialnych stanowiskach w administracji państwowej i samorządowej. Z okazji 130 rocznicy jego urodzin, most na Odrze łączący wyspę z ulicą Dunikowskiego otrzymał jego imię.
Na pomysł przypomnienia osoby inspektora Ludwikowskiego wpadła mieszkanka Dębowej – Andżelika Zemełka uczennica klasy maturalnej z prószkowskiej szkoły, po obejrzeniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu okolicznościowej wystawy przygotowanej w okazji chrztu mostu.
Do współpracy w tym przedsięwzięciu zaprosiła kadetów z jej klasy Aleksandrę Bernacka i Szymona Mellera i wspólnie przygotowali multimedialną prezentację sylwetki policjanta, zorganizowali żywą lekcje historii historię opracowali, przeprowadzili lekcję zżywa się historia, na która zaprosili Bogusława Rogowskiego – krewnego policjanta oraz zrealizowali film oparty na materiałach ikonograficznych udostępnionych przez rodzinę mieszkającą w Kędzierzynie –Koźlu. Ich wysiłek został bardzo wysoko oceniony przez komisją konkursowa i w nagrodę pojechali na tygodniową wycieczkę j na dawne Kresy Rzeczypospolitej.
Odwiedzili Mińsk, Grodno, Baranowicze, Zytomierz i Lwów. Zwiedzili Low, Kijów, Mińsk oraz Twer i Bykownię.
Sporna kilku Po Nagrodą dla laureatów jest wyjazd edukacyjny trasą z Warszawy przez Mińsk … Spośród ukończonych projektów wybrano 11 najlepszych, których twórcy w nagrodę wezmą udział w wyjedzie edukacyjnym. Dodatkowo 3 zespoły otrzymały wyróżnienia. Podczas uroczystości dyplomy uczestnikom konkursu wręczyli wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Mateusz Szpytman i zastępca Komendanta Głównego Policji nadsyp. Jan Lach.
Miejsce gali nie było przypadkowe. W areszcie śledczym na Mokotowie więziono i torturowano ludzi, którzy mówili prawdę o katyńskim lesie, walczyli o niepodległą i niezależną Polskę. Wśród nich było także wielu przedwojennych policjantów.
Bezpośrednio po zakończeniu gali laureaci wyruszyli w objazd tropem zbrodni katyńskiej i historii policjantów Policji Państwowej II Rzeczpospolitej. W tym roku przejadą trasą z Warszawy przez Mińsk do Kijowa i Lwowa. Uczniowie będą mieli szanse zobaczyć miejsca, o których tworzyli swoje prace konkursowe, m.in. Centralną Szkołę Policji w Mostach Wielkich, tuż przy granicy polsko-ukraińskiej. Złożą hołd pomordowanym Polakom na cmentarzach w Bykowi i Kuropatwach. Nie jest to wyjazd tylko o charakterze martyrologicznym. Młodzież będzie miała okazję spotkać się ze swoimi rówieśnikami na Ukrainie, poznać ich, zawrzeć nowe przyjaźnie i znajomości.  PREZENTACJA POLICJANTA – odnajdują postać policjanta, który pełnił służbę w Policji Państwowej/Policji Województwa Śląskiego w okresie XX-leciał międzywojennego i/lub II wojny światowej oraz może stanowić przykład etosu policjanta, opisują tę postać i przygotowują krótki film (1,5–3 min) prezentujący jego służbę na rzecz Państwa Polskiego.
ZYWA LEKCJA HISTORII – przygotowują i przeprowadzają „żywą lekcję historii” dla rówieśników bądź młodszych uczniów, podczas której będą mieli oni możliwość poznania historii związanej z miejscem pamięci i postacią

oprac. W.S

Komentarze są zamknięte