niezależna.pl: została przekroczona liczba 15 kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa

Zastępca Naczelnego

Sędzia Mariusz Lewiński jest jednym z kandydatów do KRS.

Jak podał portal niezależna.pl została przekroczona liczba 15 kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Potwierdził to wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. W czwartek o północy upłynął termin zgłaszania kandydatów do KRS.
– Wprawdzie organem właściwym jest marszałek Sejmu, ale ostatnią informację, którą miałem to było, że rzeczywiście 15 zostało przekroczonych – powiedział Woś pytany o liczbę kandydatów.W czwartek po południu Centrum Informacyjne Sejmu podało, że do Kancelarii Sejmu wpłynęło już 13 zgłoszeń z kandydaturami do KRS. Poinformowało, że do prezesów sądów właściwych dla kandydata są wystosowywane pisma z wnioskiem o sporządzenie i przekazanie informacji obejmującej m.in. dorobek orzeczniczy kandydata. Jeżeli taka informacja nie zostanie sporządzona w terminie siedmiu dni, będzie mógł ją sporządzić sam kandydat.

Ponadto, jak wskazano, weryfikowana jest prawidłowość złożenia wymaganej liczby podpisów – w przypadku grupy 2000 obywateli marszałek Sejmu w razie wątpliwości może zwrócić się do Państwowej Komisji Wyborczej o stwierdzenie poprawności tej czynności. Z kolei w przypadku kandydatur wspartych podpisami 25 sędziów korespondencja jest kierowana do ministra sprawiedliwości, który potwierdza, czy podpisane osoby są sędziami w służbie czynnej.

źródło: niezależna.pl

oprac. W.S

Komentarze są zamknięte