Aleksy Ptaszyński pokieruje Strażą Miejską w Mieście Możliwości

Zastępca Naczelnego

Wiadomo już, kto pokieruje pracą strażników miejskich w Kędzierzynie-Koźlu. Na czele Straży Miejskiej umiejscowionej w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle stanie Aleksy Ptaszyński, 33-letni opolanin, od dziewięciu lat pracujący w Policji, od 2013 r. pełniący funkcję dzielnicowego.

Z uwagi na posiadane umiejętności komunikacyjne i znajomość języków obcych był delegowany do wykonywania prac w ramach międzynarodowego projektu realizowanego przez Komendę Główną Policji. Jest magistrem politologii o specjalności samorządowo-ustrojowej, którą ukończył na Uniwersytecie Opolskim. Aktualnie na tej samej uczelni kończy studia prawnicze, przystępując do obrony pracy magisterskiej na tym kierunku.

Do konkursu zgłosiło się osiem osób, z czego siedem przeszło ocenę formalną i wzięło udział w rozmowach kwalifikacyjnych. Aleksy Ptaszyński zostanie zatrudniony po wyrażeniu formalnej opinii przez komendanta wojewódzkiego policji – urząd miasta już o nią wystąpił. Poprzedni komendant, Grzegorz Grzesik zrezygnował ze stanowiska pod koniec ubiegłego roku.

za www.kedzierzynkozle.pl

oprac.W.S

Komentarze są zamknięte