Proces „Tomasz Wantuła i przyjaciele” toczy się już ponad trzy lata. Póki co końca nie widać.

Zastępca Naczelnego

Proces byłego prezydenta Kędzierzyna-Koźla Tomasza Wantuły toczy się już ponad trzy lata. Chodzi o nielegalną likwidację szkół w Kędzierzynie-Koźlu. Toczy się to raczej zbyt śmiałe twierdzenie. Wlecze się jest określaniem bardziej adekwatnym. 4 stycznia br., zapytaliśmy Sąd w Kędzierzynie-Koźlu, na jakim etapie jest postępowanie. Oto co nam napisała nowa prezes Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu Bogna Witek.„Odpowiadając na wniosek z dnia 4 stycznia 2018 r., o udzielenie informacji publicznej poprzez podanie informacji w sprawie II K 773/14 oraz w nawiązaniu do poprzedniej korespondencji, uprzejmie informuję że;
1. termin rozprawy wyznaczony zostanie po otrzymaniu opinii biegłego
2. postanowieniem z 16.08.2017 r., sąd zwrócił się do biegłej z zakresu bankowości i rachunkowości bankowej o wydanie opinii na okoliczność ustalenia:
– czy opisane w zarzutach nr I, III i V aktu oskarżenia zachowania oskarżonych mogły spowodować wydatkowanie z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle kwoty 442.755,74 zł.
– jakie ewentualne korzyści majątkowe odniosła Gmina Kędzierzyn-Koźle w wyniku likwidacji i przekształcenia szkół opisanych w wyżej wymienionych zarzutach aktu oskarżenia, w szczególności w związku z wynagrodzeniami wszystkich pracowników szkól, w tym nauczycieli i kosztów utrzymania tych szkół.
– jakie ewentualne koszty musiałaby ponieść Gmina Kędzierzyn-Koźle celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tych szkół w razie zaniechania ich likwidacji i przekształcenia w sposób opisany ww. zarzutach aktu oskarżenia – również przy uwzględnieniu uwag zawartych w piśmie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2016 r.
3. Sąd zlecił wydanie opinii Pani biegłej Annie Pul-Górniak.”

Przypomnijmy, że wspólnie z Wantułą na ławie oskarżonych zasiadają Halina Damas-Łazowska. ówczesna doradczyni prezydenta Wantuły oraz Paweł Rams., ówczesny wiceprezydent Kędzierzyna-Koźla.

Wszyscy oskarżeni od początku procesu wyrazili zgodę na publikację swojego wizerunku w mediach

Wiktor Sobierajski

Komentarze są zamknięte