IPN: konkurs „Niezwyciężeni 1918-2018 – Pokolenia Niepodległej”

Zastępca Naczelnego

Instytut Pamięci Narodowej organizuje konkurs „Niezwyciężeni 1918-2018 – Pokolenia Niepodległej” skierowany do dzieci i młodzieży, którego celem jest upamiętnienie osób zasłużonych w walce o suwerenną Rzeczpospolitą. Prace mogą mieć formę plakatu, filmu bądź vloga.

„Portal Niezwyciężeni 1918-2018 jest zbudowany wokół Niezwyciężonych, czyli osób odznaczonych Krzyżem bądź Medalem Niepodległości. Konkurs ma promować historię oraz przypominać osoby, które miały duży wkład w odzyskanie niepodległości, a są zapominane. Baza na stronie niezwyciężonych liczy ponad 88 tysięcy odznaczonych osób. Sądzę, że tylko niewielka część tych ludzi jest znana historykom czy osobom zainteresowanym historią” – powiedział Rafał Pękała z Biura Edukacji Narodowej IPN.

Zadaniem uczestników konkursu jest wybranie osoby odznaczonej Krzyżem lub Medalem Niepodległości (związanej z ich miejscowością, rodziną), zebranie informacji o bohaterze (zdjęcia, pamiątki, relacje krewnych, odnalezienie odznaczenia) oraz zaprezentowanie wyników swoich poszukiwań w formie plakatu edukacyjnego, filmu bądź vloga.
„Wiele z tych osób to postacie związane ze swoim środowiskiem lokalnym, dlatego ten projekt jest skierowany do młodych ludzi. Chcielibyśmy zachęcić młodzież do poszukiwań w swoich miejscowościach historii Legionistów czy też tych osób, które zasłużyły się dla odrodzonej Polski” – zaznaczył Pękała.

„Planujemy kilka edycji konkursu. Edycja +Niezwyciężeni 1918-2018 – Pokolenia Niepodległej+ dotyczy osób odznaczonych Krzyżem z Mieczami, Krzyżem Niepodległości lub Medalem Niepodległości. W przyszłych latach planowane są kolejne edycje, poświęcone kolejnym odznaczeniom, innym postaciom uhonorowanym za walkę czy inne zasługi dla Polski” – zapowiedział.

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkolnej, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, uczniów szkół polonijnych i członków organizacji młodzieżowych. Ma on zachęcić młodych ludzi do własnych poszukiwań historycznych.

„Te działania powinny uczniom uświadomić, że te postaci, o których będą tworzyli prace konkursowe, to byli zwykli Polacy, którzy poświęcili się dla odradzającej się Polski. Nie dotyczy to tylko aspektów wojskowych czy militarnych. Mówimy tu także o ludziach odznaczonych za dokonania w sferze edukacji, kultury czy życia społecznego” – wyjaśnił Rafał Pękała z IPN.

Zadaniem uczestników konkursu jest wybranie osoby odznaczonej Krzyżem lub Medalem Niepodległości (związanej z ich miejscowością, rodziną), zebranie informacji o bohaterze (zdjęcia, pamiątki, relacje krewnych, odnalezienie odznaczenia) oraz zaprezentowanie wyników swoich poszukiwań w formie plakatu edukacyjnego, filmu bądź vloga. Efekty pracy powinny zostać przedstawione społeczności lokalnej lub szkolnej.

„Te działania powinny uczniom uświadomić, że te postaci, o których będą tworzyli prace konkursowe, to byli zwykli Polacy, którzy poświęcili się dla odradzającej się Polski. Nie dotyczy to tylko aspektów wojskowych czy militarnych. Mówimy tu także o ludziach odznaczonych za dokonania w sferze edukacji, kultury czy życia społecznego” – wyjaśnił Rafał Pękała z IPN.
„Formułą konkursu jest połączenie tradycyjnego patriotyzmu i etosu niepodległościowego z nowoczesnym twórczym działaniem. Z jednej strony jest to trochę praca detektywistyczna dla młodych ludzi, którzy muszą odnaleźć taką postać związaną z ich rodziną czy środowiskiem lokalnym, a następnie zebrać informacje, czy skontaktować się z jej krewnymi. Drugą stroną jest przełożenie tego wszystkiego na nowoczesną formę artystyczną. W konkursie są to trzy techniki: dla najmłodszych z klas 1-3 jest to plakat edukacyjny, a dla starszych to vlog filmowy czy po prostu film krótkometrażowy” – powiedział Pękała.

„Jest jeszcze aspekt konkursu. Dla wszystkich, którzy będą chcieli wziąć udział, jest jeszcze dodatkowe zadanie, polegające na upowszechnieniu informacji o swoich bohaterach w swoim środowisku lokalnym. Chodzi o tzw. wyjście poza szkołę, aby wszystko to, co przygotowali zostało rozpopularyzowane jak najszerzej wśród mieszkańców. Może to mieć formę organizacji pokazu twórczości uczniów w lokalnym kinie gminnym” – podsumował Pękala.

oprac. WuEs

Komentarze są zamknięte