Instytut Badań Marki sp.z.o.o bez kadry naukowej!!!!! Za to z call center

Zastępca Naczelnego3

Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha dzisiaj nie wie, kto zlecił Instytutowi Badań Marki sp. z.o.o badanie jego „zaufania społecznego”.

Instytut (łac. institutum ‚urządzenie’) – nazwa różnego typu instytucji, przede wszystkim naukowo-badawczych i dydaktycznych, placówek naukowych, jak również zgromadzeń zakonnych (instytut zakonny).

Instytut może być określeniem samodzielnej instytucji badawczej lub występuje jako niesamodzielna jednostka w strukturze uczelni – większej od katedry, a mniejszej od wydziału. Może być też nazwą podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (odpowiednikiem wydziału). Największy zbiór samodzielnych instytutów naukowych w Polsce należy do sieci Polskiej Akademii Nauk. Drugą co do wielkości grupę samodzielnych instytutów naukowych stanowią tzw. instytuty resortowe – podporządkowane bezpośrednio określonym ministerstwom.
Przy wielu uczelniach w Polsce istnieją też instytuty afiliowane (niebędące formalnie częścią uczelni, ale powiązane z nią personalnie lub finansowo) oraz instytuty międzywydziałowe, które są samodzielnymi jednostkami realizującymi badania i kształcenie wymagające wiedzy interdyscyplinarnej.

Oprócz tego w Polsce przybywa coraz więcej niepaństwowych instytutów działających jako instytucje publiczne lub całkowicie prywatne, które nie są powiązane z uczelniami, PAN ani ministerstwami.
W Polsce instytuty mogą samodzielnie prowadzić studia doktoranckie (takiego uprawnienia nie posiadają katedry). Studia doktoranckie określone w Prawie o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2005 r.), mogą prowadzić placówki naukowe niebędące szkołami wyższymi, posiadające uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Przez placówki naukowe niebędące szkołami wyższymi rozumie się instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk albo instytuty badawcze działające na podstawie przepisów o instytutach badawczych. Tyle wikipedia.

A czym jest firma INSTYTUT BADAŃ MARKI sp. z.o.o z Sosnowca?
To komercyjna firma oferująca różnego rodzaju szkolenia w systemie samokształcenia kierowanego. Szkolenia kierowane są do różnych grup społecznych np. do samorządowców, lekarzy, właścicieli warsztatów samochodowych, dyrektorów szkół itp. Do tego, za drobną opłatą 690 zł, firma z Sosnowca dokłada różnego rodzaju bezwartościowe laury, np. LAUR SPOŁECZNEGO ZAUFANIA. Tu warto dodać, że laury nie poparte są żadnymi badaniami. Taki laur otrzymali niedawno burmistrz Szprotawy Józef Rubacha, szef miejscowych wodociągów Dariusz Gusta, wójt Niegosławic, Jan Kosiński, czy burmistrz Jasienia, Andrzej Kamyszek. Czy wszyscy panowie zasłużyli na „LAUR”? Tego nie wiemy. Wiemy za to, że jedynie zaspokoili swoje burmistrzowsko-wójtowskie wybujałe fantazje o sobie. Taki „smozachwyt” za 690 zł. Warto dodać, że jak pisze Gazeta Lubuska w ostatnim czasie LAURY SPOŁECZNEGO ZAUFANIA otrzymało czternastu lubuskich samorządowców. Wróćmy jednak na Górny Śląsk.

Nasze niezawodne wiewióry z Górnego Śląska doniosły nam, że w IBM sp. z.o.o nie pracują żadni naukowcy. Instytut nie prowadzi też żadnych badań. O zdobyciu wyższego wykształcenia czy doktoratu też nie może być mowy. Dominującą rolę w IBM sp. z.o.o odgrywają „konsultanki” z tzw. call center, których zadaniem jest sprzedanie danego szkolenia. Do tego dochodzą pracownice średniego szczebla zarządzającego, które obdzielają „zrobionych w konia” dodatkowymi „LAURAMI”. Gratulujemy pomysłu na firmę. Liczymy jednak, że dzięki mojej (i nie tylko) wytężonej pracy dziennikarskiej „zrobionych w konia czy bambuko”, będzie ubywać. Natomiast strona www.dms-consulting.pl.jest od kilku miesięcy w trakcie prac konserwacyjnych

Wiktor Sobierajski

 1. KaBa
  | ID: 087a2f54 | #1

  Dobre! A co z Ministerstwem Pięknych Fryzur w Częstochowie? Tam nie ma ani jednego polityka! Więc jakim prawem w Ministerstwie tym nie utworzono żadnej ciepłej posadki dla przedstawicieli partii rządzącej!

 2. Marta
  | ID: 0436ceeb | #2

  Przed zbliżającymi się wyborami samorządowcy na oślep pompują sztucznie swój wizerunek i bezczelnie wprowadzają w błąd opinię publiczną.Smutne to i żenujące.

 3. Benek
  | ID: f0171041 | #3

  A Ministerstwo Śledzia i Wódki?

Komentarze są zamknięte