Szprotawa: praca burmistrza doceniona przez IBM sp.z.o.o. Laur Społecznego Zaufania od firmy, która robi „w bambuko” swoich klientów

Zastępca Naczelnego

Miło nam poinformować Państwa, że Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha głosami Szprotawian został uhonorowany Laurem Społecznego Zaufania – certyfikatem nadawanym przez Instytut Badań Marki. To „niezwykle cenne wyróżnienie”, bowiem przyznawane jest wyłącznie na wniosek klientów i konsumentów.– Pragnę podziękować przede wszystkim tym, którzy we mnie wierzą i wspierają moje działania. Obejmując funkcję Burmistrza Szprotawy wiedziałem, że tylko ciężką pracą Szprotawa może osiągnąć zadawalający poziom zrównoważonego rozwoju.

Dzisiaj z pełną odpowiealnością mogę powiedzieć, że tak się stało. Doprowadziłem do ulokowania pierwszych inwestorów na terenach gospodarczych gminy. Prace budowlane ruszyły, więc Szprotawa już dziś może poszczycić się nowymi firmami: Nord Systemy Napędowe Sp. z o.o, która uruchomi fabrykę silników oraz Wiązar-System Sp. J. Rozwadowski & Kołodziej z linią do prefabrykacji budynków drewnianych szkieletowych. Teraz kolejnym wyzwaniem jest osiągnięcie efektu domina. Bowiem im więcej będzie powstawało zakładów w strefie, tym sieć powiązań z lokalnymi przedsiębiorcami będzie coraz szersza i efektywniejsza. To z kolei pociągnie za sobą większe wpływy z podatków, natomiast dla mieszkańców to więcej konkurencyjnych miejsc pracy, wyższe płace. Szanse mamy olbrzymie, bowiem inwestorzy wybierając Szprotawę, jako atut wskazywali panującą przyjazną atmosferę do inwestowania i zaangażowanie lokalnych władz.

Oprócz podejmowanych przeze mnie działań na rzecz tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju i upowszechniania przedsiębiorczości, troszczę się również o rozwój lokalnej społeczności. To dla Was, drodzy Mieszkańcy, remontowany jest dawny budynek klasztoru Magdalenek, w którym powstanie Centrum Aktywności Społecznej. Będzie to miejsce do aktywnego spędzania wolnego czasu, integracji i aktywizacji społecznej. Powstaną nowe miejsca pracy. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poprawi estetykę obszaru i infrastruktury technicznej. To także dla Was remontowane są świetlice na terenach wiejskich, stawiane siłownie zewnętrzne oraz organizowane imprezy kulturalno-rozrywkowe.

Jestem jednak świadomy, że niezakończona pozostaje niezwykle istotna dla nas wszystkich sprawa dalszego funkcjonowania składowiska w Kartowicach.Złożyłem wniosek do Marszałka Województwa Lubuskiego o cofnięcie Pozwolenia Zintegrowanego na eksploatację instalacji do składowania odpadów wraz z jej rekultywacją i zabezpieczeniem przed wyciekami. Nie spocznę dopóki nie zostaną wydane właściwe decyzje regulujące działanie składowiska w taki sposób, aby zdrowie i życie mieszkańców Szprotawy i okolic było niezagrożone.

Szanowni Państwo, nagroda Laur Społecznego Zaufania została przyznana mnie, ale dedykuję ją tym wszystkim, którzy wspierali i wspierają moje działania, a także tym z którymi współpracowałem w całym tym okresie. Jeszcze raz dziękuję, że obdarzyliście mnie swoim zaufaniem. Deklaruję Państwu, że nadal będę rzetelnie pracował na rzecz naszej gminy oraz podejmował każde działanie, które choć w najmniejszym stopniu przybliży nas do osiągnięcia stabilnego i efektywnego rozwoju Szprotawy – podsumowuje burmistrz Józef Rubacha.

Nagroda „Laur Społecznego Zaufania” przyznawana jest od 2016 roku dla osób i podmiotów o najwyższej reputacji rynkowej wśród konsumentów i klientów oraz cieszących się szerokim zaufaniem społecznym. Dodajmy, że przez Instytut Badań Marki sp z.o.o. z Sosnowca. Szczerze gratulujemy Panu burmistrzowi. Wczoraj przesłaliśmy jemu pytania w trybie ustawy Prawo Prasowe oraz ustawy o Dostępie do informacji publicznej.

Oto pytania do burmistrza Szprotawyw związku z LAUREM, którym chwali się wszem i wobec:

– Ile Urząd Miasta i Gminy w Szprotawie zapłacił Instytutowi Badań Marki za tzw. LAUR SPOŁECZNEGO ZAUFANIA?

– W jaki sposób zostały zweryfikowane dane z przeprowadzonego badania przez INSTYTUT?

 – Czy otrzymali Państwo jakikolwiek wydruk potwierdzający ilość przeprowadzonych rozmów ze Szprotawianami, przez pracowników INSTYTUTU, bo rozumiem, że ankieta została przeprowadzona telefonicznie?

 – Jeżeli nie, to proszę o informację, jaką metodą zostało przeprowadzone badanie na podstawie którego, przyznano Panu LAUR SPOŁECZNEGO ZAUFANIA? Moim zdaniem bezwartościowy.

 – Czy w przeszłości korzystali Państwo ze szkoleń np. BHP lub innych, organizowanych przez Instytut Badań Marki Sosnowiec lub firmę DMS Consulting z Rybnika? Jeżeli tak, to proszę podać, jakie to były szkolenia oraz jakie państwo otrzymali certyfikaty?

 – Czy sprawdzali Państwo w jakikolwiek sposób wiarygodność, uczciwość INSTYTUTU BADAŃ MARKI?

 – Czy zdobycie LAURU SPOŁECZNEGO ZAUFANIA było Pańską inicjatywą czy inicjatywą INSTYTUTU BADAŃ MARKI?

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres e-mail: [email protected]

Komentarze są zamknięte