ZUS bliżej Obywatela: jest sposób na zadłużenie w ZUS

Zastępca Naczelnego

Ponad 2500 wniosków o oddłużenie przyjął w tym roku opolski ZUS. Przedsiębiorcy w regionie najczęściej prosili o rozłożenie na raty należności z tytułu składek. W Opolu kwota zaległych wpłat sięga 6 mln 400 tys. zł. Zadłużenie może wpłynąć na utratę prawa do zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego. ZUS mówi: pomożemy!Jeśli płatnika składek nie stać na jednorazową spłatę zaległości, to powinien zgłosić to w ZUS. Najlepiej od razu u doradcy do spraw ulg i umorzeń. Tam dowie się jaką konkretnie ulgę może uzyskać. Jak twierdzi ZUS, złożenie wniosku np.: o rozłożenie należności na raty, pozwala uniknąć wielu problemów.
– Doradca do spraw ulg i umorzeń nie tylko powie jaki rodzaj oddłużenia możemy zastosować, ale też pomoże zebrać dokumenty i będzie prowadził sprawę klienta. Proszę pamiętać, że jeśli ktoś prowadzi działalność na własny rachunek to w przypadku braku bieżącego pokrycia  pełnej składki na ubezpieczenie chorobowe nie będzie mógł korzystać z zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego. Podpisanie układu ratalnego zapewni objęcie takim ubezpieczeniem – przypomina Jolanta Pałosz, zastępca dyrektora w opolskim ZUS.
Wśród przedsiębiorców panuje przekonanie, że najlepszą formą dogadania się z ZUS jest rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Aż 1500 takich właśnie wniosków odnotował opolski oddział do połowy grudnia. Firmy starają się również o rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych (448 wniosków), o umorzenie należności z tytułu składek (210 wniosków) oraz odroczenie terminu płatności składek (87 wniosków).
Podpisanie umowy o rozłożeniu długów na raty daje płatnikom wymierne korzyści. Już złożenie wniosku powoduje, że ZUS wstrzymuje naliczanie odsetek i zawiesza postępowanie egzekucyjne. Dzięki temu, niemal natychmiast przedsiębiorca może otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek. To daje wolną drogę do ubiegania się o dotacje czy kredyty. Ponadto pozwala wypełnić wymogi formalne przy składaniu ofert w przetargach.

Specjalne stanowiska do spraw indywidualnego kontaktu z płatnikami znajdują się w placówkach ZUS w Opolu, Nysie i Strzelcach Opolskich. To nie powinno zniechęcać klientów z innych rejonów województwa. W każdej jednostce Zakładu można zwrócić się o poradę w kwestii zaległości w opłacaniu składek, a złożony wniosek trafi do odpowiedniego doradcy.

Sebastian Szczurek
Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Opolskiego

Komentarze są zamknięte