ZUS bliżej Ciebie: częściej konto, rzadziej listonosz

Zastępca Naczelnego

Powiększa się grono opolskich emerytów i rencistów posiadających konto w banku. Obecnie ponad 75 proc. świadczeniobiorców obsługiwanych przez opolski ZUS otrzymuje pieniądze na osobiste rachunki. Listonosze coraz rzadziej odwiedzają seniorów.Grupa ubankowionych emerytów i rencistów zwiększa się każdego roku. Seniorzy w województwie opolskim prezentują się pod w tym względem nader okazale. Tylko w Rybniku, Legnicy i Warszawie wskaźnik wypłacanych na konta świadczeń jest wyższy niż w Opolu.
Nad obawą przed nowymi technologiami zaczynają przeważać bezpieczeństwo i wygoda korzystania z własnych pieniędzy. Klienci ZUS sprawnie korzystają z Internetu i nowoczesnych środków komunikowania. Stąd dystans do korzystania z usług bankowych też jest coraz rzadszy. Wiele osób nie wyobraża sobie codzienności bez elektronicznych przelewów czy zakupów bez karty płatniczej. Z drugiej strony, gotówka dostarczana bezpośrednio do domu przez listonosza, naraża odbiorców na ryzyko kradzieży bądź zgubienia. Ponadto podejmowane są próby wyłudzania pieniędzy od osób starszych, a sposoby na oszustwo bardziej wyrafinowane. Zmiany w formie wypłacania należności przez ZUS są dynamiczne. W Polsce udział świadczeń emerytalno – rentowych przekazywanych na rachunki bankowe wynosi teraz ponad 68 proc. Jeszcze dziesięć lat temu było to tylko 47 proc. Powszechne zakładanie konta bankowego jest także spowodowane stabilną sytuacją sektora bankowego, całodobową dostępnością do elektronicznej gotówki oraz gęstą siecią bankomatów. Nieograniczona możliwość podjęcia pieniędzy w niemal w każdym zakątku kraju czy w innym kraju bierze górę.

– Od dziesięciu lat wzrasta liczba klientów, którym świadczenia przelewamy na konta. Obecnie opolski ZUS wypłaca w ten sposób świadczenia dla 149 tys. odbiorców. Listonosze dostarczają zusowskie świadczenia dla 48 tys. mieszkańców województwa. Widać wyraźnie, że nasi seniorzy wybierają nowoczesne rozwiązania – podaje Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy.

O bezpieczeństwo elektronicznej formy przekazywania świadczeń zabiega sam ZUS.  Istniejące w Polsce instytucje finansowe podlegają ścisłej kontroli. Jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego zawiesi działalność takiego podmiotu, to ZUS natychmiast wstrzymuje przekazywanie świadczeń. Zawiadamia także swoich klientów, aby w takich przypadkach kontaktowali się z najbliższą jednostką ZUS. Emerytura czy renta zostanie przekazana na nowy, wskazany przez odbiorcę numer rachunku bankowego.
Czy można zmienić formę wypłaty emerytury i zamiast usług poczty wskazać rachunek w banku? Nie ma z tym problemu. Może tego dokonać każdy zainteresowany i w każdej chwili. Taką usługę możemy zrealizować w najbliższej placówce ZUS. Wystarczy wypełnić odpowiedni formularz. Następnie złożyć go osobiście lub listownie w ZUS. Odpowiednią dyspozycję przekazywania emerytury lub renty na konto bankowe możemy także wydać w naszym banku.

Sebastian Szczurek ZUS Opole

Komentarze są zamknięte