Polskie miasta inwestują w transport publiczny

Autor Obywatelski

Siedem miast zainwestuje 1,5 mld zł m.in. w nowe tramwaje i torowiska, autobusy oraz trolejbusy. Z kolei Zielona Góra doczeka się południowej obwodnicy. Umowy o dofinansowanie tych samorządowych inwestycji podpisano w Ministerstwie Rozwoju.

Wartość 10 przedsięwzięć, które zrealizują Bydgoszcz, Gdynia, Kraków (spółka Trasa Łagiewnicka), Poznań (3 inwestycje), Stargard, Toruń, Tychy i Zielona Góra, wynosi 1,57 mld zł. Dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) to prawie 860 mln zł.
Dziewięć inwestycji, dla których podpisano dzisiaj umowy w POIiŚ, dotyczy transportu publicznego. Chodzi przede wszystkim o zakup tramwajów, autobusów, trolejbusów czy o przebudowę torowisk. Jak poinformowałinformuje wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński niskoemisyjny transport publiczny jest w Programie Infrastruktura i Środowisko trzecim obszarem jeśli wziąć pod uwagę wielkość przyznanych przez UE środków.

– Na ten cel mamy w POIiŚ prawie 10 mld zł. Więcej przeznaczyliśmy tylko na drogi i kolej – mówi Kwieciński.Z tej puli wsparcie w  wysokości 3,5 mld zł otrzymały do tej pory 24 inwestycje realizowane w 13 miastach oraz na terenie gmin tworzących Komunikacyjny Związek Komunalny GOP. Z kolei projekt Zielonej Góry polega na budowie południowej obwodnicy miasta. – Pieniądze na dofinansowanie tego przedsięwzięcia – 114 mln zł – również pochodzą z POIiŚ, ale z innej puli. W zeszłym roku przeprowadziliśmy konkurs, w którym do dofinansowania wybraliśmy 28 inwestycji. Zielonogórska obwodnica jest jedną z nich. Na 28 projektów przeznaczyliśmy w sumie 3,59 mld zł dofinansowania – mówi wiceminister rozwoju Witold Słowik.

Część z ww. 10 inwestycji jest już w realizacji. Terminy ich zakończenia to, w zależności od projektu, lata 2020-2023.
Wśród projektów wybranych do dofinansowania z zakresu transportu publicznego nie ma inwestycji miast z województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Dla nich przeznaczona jest osobna pula pieniędzy w Programie Polska Wschodnia.

Napisane przez Pawel Pietkun, www.3obieg.pl

oprac.W.S

 

Komentarze są zamknięte