Adam Słomka w TVP bije rekordy ogłądalności jako przedstawiciel konstruktywnej opozycji!

Redaktor

Adam Słomka 22.07.2017 r.; źródło YT

W Internecie bije rekordy oglądalności opinia Adama Słomki, lidera Konfederacji Polski Niepodległej – NIEZŁOMNI wygłoszona 22 lipca br. w „Studio Polska” TVP w sprawie palenia świec przy protestach pod gmachem Sądu Najwyższego w obronie status quo.

Słomka uważa, że świece pod tym gmachem powinno się palić w intencji upamiętnienia 10 tys. ofiar „sekcji tajnej SN PRL” z AK i WiN. Tyle TVP.INFO promuje. Tymczasem Adam Słomka w dalszej części programu apeluje do PiS o jawność postępowań, która została naruszona przez nowy art. 360 k.p.k. (Dz. U. z 2016., poz1070)  –  sąd będzie mógł wyłączyć jawność rozprawy w całości albo w części, jeżeli jawność mogłaby: wywołać zakłócenie spokoju publicznego, obrażać dobre obyczaje, ujawnić okoliczności, które ze względu na ważny interes państwa powinny być zachowane w tajemnicy czy też naruszyć ważny interes prywatny. Nową przesłanką dla fakultatywnego wyłączenia jawności rozprawy przez sąd jest także żądanie osoby, która złożyła wniosek o ściganie.

Lider Konfederatów przedstawia projekt „ław przysięgłych” wrzucając do „ogródka” PiS nocne rozpoznawanie ustaw. Zatem to chyba praktyczna realizacja „konstruktywnej opozycji” w kontrze do wyprowadzania ludzi na ulicę przez PO i .Nowoczesną, Obywateli RP czy KOD.

 

Zobacz: Adam Słomka od 49:50 nagrania

(pac), Niezależna Gazeta Obywatelska w Bielsku – Białej

 

 

Komentarze są zamknięte