XXIII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian Jasna Góra – 2 lipca 2017

Autor Obywatelski

2 lipca 2017 roku na Jasnej Górze odbędzie się XXIII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian. Organizatorem przedsięwzięcia jest Światowy Kongres Kresowian z siedzibą w Bytomiu. Program zjazdu przedstawia się następująco:9.30 –Kaplica NMP. Msza św. za wypędzonych, poległych i pomordowanych na Wschodzie. Homilię wygłosi – ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski
10.30 – Marsz pokoleń kresowych. Ułożenie Krzyża Pamięci ofiar ludobójstwa OUN UPA pod figurą Matki Bożej ( przed szczytem).
11.00 Apel poległych.
11.30 – Aula O. A. Kordeckiego. Wejście pocztów sztandarowych. Powitanie Gości. Światełko Pamięci – chwila wspomnień o ludziach Kresów. Wystąpienie Jana Skalskiego – prezesa Światowego Kongresu Kresowian, przewodniczącego Europejskiej Unii Uchodźców i Wypędzonych. Projekty uchwał Światowego Kongresu Kresowian.Wręczenie nagród Światowego Kongresu Kresowian i Związku Wypędzonych z Kresów Wsch. II RP

W przededniu zaplanowanych na dzień 9 lipca 2017 r. obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN UPA – XXIII Zjazd i Pielgrzymka Kresowian przebiegać będą pod hasłem: Kresowianie w obronie godności Polski i polskiej racji stanu.

13.00 – 14.30 Otwarte Forum Kresowe z udziałem przedstawicieli Sejmu i Senatu RP, partii politycznych oraz delegatów organizacji kresowych z kraju i ze świata. Tematyka: Tworzenie szerokiego frontu na rzecz zachowania narodowej pamięci o Kresach. Zweryfikowanie dotychczasowej polityki wschodniej. Edukacji patriotyczna młodych Polaków. Wypracowanie skutecznych sposobów działania, struktur i zasad współpracy mających na celu zobligowanie do współuczestnictwa w przywracaniu pamięci o Kresach ludzi młodych, a organów władzy państwowej do szerokiego i wszechstronnego wsparcia tych działań; walka z zakłamywaniem historii szczególnie dot. drugiej wojny światowej; troska o upamiętnienie miejsc kaźni naszych Rodaków na Kresach i należytego miejsca dla tych tematów w naszych mediach i programach szkolnych. Pomoc Polakom na Wschodzie. Muzeum Kresów.
14.30 – 15.00 Pamięci Komandora. Film Grażyny Orłowskiej-Sondej. (Studio Wschód)
15.00 – Koncert Jasnogórski.

Udział biorą: Maciej Wróblewski, Kresowa Kajakarska Wiara.
Informacje: Centrum Kresowe, 41-902 Bytom, ul. Moniuszki 13
Tel/fax:32-281-51-51; 507-169-825;
e-mail: [email protected] Organizacje prosimy o przybycie ze sztandarami! Nie zapomnijmy o białych i czerwonych zniczach, z których ułożymy Krzyż Pamięci.

oprac. W.S

Komentarze są zamknięte