Adam Słomka: Paranoja w Głubczycach!

Redaktor2

Fot. KPN-NIEZŁOMNI

Lider Konfederatów Adam Słomka skierował wystąpienie do burmistrza Głubczyc Adama Krupy w sprawie renowacji monumentu Armii Czerwonej. Słomka uważa, że władze Głubczyc zmarnowały 30 000 złotych, w związku ze zmianami ustawowymi jakie niedługo wejdą w życie, a które komunistyczne pamiątki nakazują akurat demontować!

Lider KPN-NIEZŁOMNI, pisze w swoim wystąpieniu:

„Z ogromnym oburzeniem przyjąłem informację o remoncie monumentu Armii Czerwonej w Głubczycach. Z informacji podanej przez Radio Opole, wynika, że koszt tej inwestycji „nie przekroczy 30 tysięcy złotych” – o czym poinformował naczelnik wydziału komunalno-inwestycyjnego w urzędzie miejskim w Głubczycach Jarosław Horodecki. To paranoja, aby inwestować środki w odnawianie symbolu zbrodniczej Armii Czerwonej! Czy w Głubczycach nie ma innych potrzeb, np. w zakresie dożywiania dzieci w szkołach, że 30 000 złotych wyrzuca się „w błoto”?

Tymczasem wczoraj w Sejmie RP, w czasie 42. posiedzenia, odbyło się pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. 2016 poz. 744) – druk 1538. Projekt dotyczy uregulowania kwestii usunięcia obiektów – takich jak pomniki, kopce, obeliski, kolumny, rzeźby, posągi, popiersia, kamienie pamiątkowe, płyty i tablice pamiątkowe, napisy i znaki – upamiętniających lub propagujących komunizm lub inne ustroje totalitarne; objęcia zakazem nadawania nazw propagujących komunizm lub inne systemy totalitarne również jednostki organizacyjne, takie jak szkoły, przedszkola, szpitale, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje kultury oraz instytucje społeczne. Ustawodawca – Wyższa Izba Parlamentu RP – wyraźnie spełnił zatem wolę Suwerena czyli Narodu – uznając, że ruskie obiekty pamięci powinny zostać zniesione. O taki stan zabiega środowisko Konfederacji Polski Niepodległej od ponad 25 lat. Współinicjatorem nowelizacji zatem byłem osobiście kierując do grupy Senatorów RP odpowiednie propozycje uregulowań.

Panie Burmistrzu!

System komunistyczny należy nazwać czerwonym nazizmem. „Czarna księga komunizmu” [*], której współautorem jest prof. Andrzej Paczkowski, opisuje wydarzenia mające miejsce w Bloku Wschodnim. Książka, wydana w rocznicę rewolucji październikowej postawiła sobie za cel przedstawienie bilansu ofiar w krajach rządzonych przez partie komunistyczne – oficjalnie przedstawiających się jako realizujące w praktyce założenia marksizmu. Podejmuje się próbę oszacowania ilości ofiar represji, którą jeden ze współautorów publikacji określa w sumie blisko 100 milionów ofiar śmiertelnych.

Wypada przypomnieć Panu fakty dotyczące Armii Czerwonej i ZSRR:

Armia Czerwona

– Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona (ros. Рабоче-Крестьянская Красная Армия, RKKA) – siły zbrojne Rosji sowieckiej (RFSRR), następnie wojska lądowe RFSRR w latach 1918–1922 i lądowe siły zbrojne ZSRR w latach 1922–1946. Od 1946 – Armia Radziecka.

1. Po przewrocie bolszewickim i rozpędzeniu 18 stycznia 1918 demokratycznie wybranej rosyjskiej Konstytuanty, 28 stycznia 1918 roku dotychczasowe bojówki partyjne bolszewików, zwane Gwardią Czerwoną, na mocy dekretu Rady Komisarzy Ludowych zostały przekształcone w Robotniczo-Chłopską Armię Czerwoną.
2. 1918-1921 – atak Armii Czerwonej na ziemie polskie, białoruskie, ukraińskie, Państwa Bałtyckie, Azerbejdżan, Armenię i Gruzję.
3. Wojna zimowa (wojna radziecko-fińska 1939-1940, fiń. talvisota, ros. Зимняя война) – konflikt zbrojny pomiędzy ZSRR a Finlandią, toczący się w okresie od 30 listopada 1939 do 13 marca 1940 roku (104 dni). Agresja ZSRR i metody prowadzenia wojny przez Armię Czerwoną (bombardowanie miast i innych obiektów cywilnych przez lotnictwo sowieckie). ZSRR zostaje usunięte z Ligi Narodów (poprzedniczka ONZ).
4. 17 września 1939 roku Armia Czerwona wkracza do II RP w sojuszu z Wehrmachtem Hitlera.
5. 1944 do 1945 Armia Czerwona ponownie wkracza na terytorium Litwy, Łotwy, Estonii, Polski, a także Węgier, Rumunii, Bułgarii, Czechosłowacji. W krajach, które nie były związane sojuszem z Niemcami (koalicja antyhitlerowska) pozostaje do 1993 roku (Polska). Okupuje przy tym np. Austrię, która nie istniała we wrześniu 1939 roku.
6. Żołnierze Armii Czerwonej dokonywali masowych gwałtów, rabunków, zbrodni na ludności cywilnej i jeńcach wojennych. Na przykład już po wkroczeniu palono i niszczono obiekty użyteczności publicznej, np. w Gliwicach Armia Czerwona spaliła dwa największe kina i teatr miejski. Zabijano cywilów, w dniach 23-26 stycznia 1945 rozstrzelano tam 817 osób. Łącznie zaś życie straciło od 1500 do 3000 osób, a wśród ofiar znaleźli się również francuscy jeńcy wojenni. Po zdobyciu Budapesztu żołnierze radzieccy otrzymali przyzwolenie na 48-godzinny bezkarny rabunek mienia. W całych Węgrzech 400 tys. kobiet zostało zarejestrowanych jako zarażone chorobami wenerycznymi na skutek gwałtu.
7. W październiku 1956 na Węgrzech wybuchło powstanie przeciw stalinowskiej dyktaturze Matyasa Rakosiego. Powstańcy obalili pomnik Stalina, manifestowali solidarność z Polską. Żądano demokratyzacji i wyjścia wojsk ZSRR z Węgier. Władzę objął komunista-reformator Imre Nagy, który w radiowym przemówieniu zapowiedział wolne wybory, wycofanie wojsk ZSRR i neutralność kraju. Doszło do negocjacji Węgry – ZSRR ws. wycofania wojsk, te jednak okazały się grą na czas ze strony sowieckiej. Z rozkazu Nikity Chruszczowa, w listopadzie doszło do zbrojnego ataku ZSRR na Budapeszt.
8. Armia Radziecka brała udział w wojnie koreańskiej (doradcy) i prowadziła „interwencję” w Afganistanie.

Zatem podsumowując. Suweren wyraził swoją wolę poprzez odpowiednie zapisy ustawowe. Zakaz propagowania komunizmu jest obecny w art. 13 Konstytucji RP. Jest wysoce prawdopodobne, że Sejm RP znowelizuje ustawę, o której pisałem na wstępie. Wówczas monument „Armii Czerwonej” w Głubczycach zostanie rozebrany. Oczekuję wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec winnych marnowania środków finansowych i wyjaśnienia okoliczności, które doprowadziły do podjęcia tak szokujących decyzji.

(-) Adam Słomka
Przewodniczący KPN-NIEZŁOMNI,
więzień polityczny PRL i III RP,
poseł na Sejm RP I,II,III kadencji”

 [*] Francuski oryginał: Le Livre noir du communisme. Crimes, terreur, répression. Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Panné, Andrzej Paczkowski, Karel Bartošek, Jean-Louis Margolin. Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania. ISBN 83-7180-326.

(pac), Niezależna Gazeta Obywatelska w Bielsku – Białej

 1. agent P.
  | ID: 6b5a46cf | #1

  Pierwszy Paranoik 4 RP żałuje 30 tys złotych na pomnik.
  Ale nie żałuje sowitych dotacji ( czyt. podarków) dla ludobójców z Ukrainy.
  No, ale jak się miłuje banderowskie rody…
  To trzeba grać głupa do końca :-)

  Przypominam panie Słomka, bo te fakty wam KPNowcom jakoś umknęły.
  Podobnie do 300 tys niewinnych Ofiar na Wołyniu….

  „Sławomir Nowak mniej więcej miesiąc od objęcia stanowiska szefa Państwowej Agencji Dróg Ukrainy, odniósł ważny sukces. Wywalczył dla naszego wschodniego sąsiada wielką pożyczkę od rządu Beaty Szydło opiewającą na 68 mln euro!

  Read more: http://www.pch24.pl/slawomir-nowak-dziala-na-ukrainie-jak-szwajcarski-zegarek–dostal-od-polskiego-rzadu-68-mln-euro-,47358,i.html#ixzz4i6xbS19p

  „Ponad 30 milionów złotych przekazała Polska w 2016 roku na rzecz współpracy rozwojowej z Ukrainą – poinformowało wczoraj Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie, podsumowując wizytę wiceminister tego resortu Joanny Wroneckiej w tym kraju. ”

  „Polska uruchomi dla Ukrainy linię kredytową wysokości 4 mld zł – oznajmił Petro Poroszenko po rozmowach z Andrzejem Dudą.”

  „Wypowiedź Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego, który bagatelizował kwestię zwrotu przez Ukrainę 4 miliardów złotych, padła w toku dyskusji na portalu społecznościowym Facebook.
  „Powstrzymywanie Rosji musi kosztować. Odda, nie odda – warto zainwestować”– pisze Żurawski vel Grajewski.”

  …bo kto bogatemu zabroni, panie Słomka?!

 2. Helmut1984
  | ID: 220ad5a0 | #2

  w Głubczycach są dwa kacapskie pomniki, oba zlikwidować.

Komentarze są zamknięte