Sąd uchylił areszt Adamowi Z. oskarżonemu ws. śmierci Ewy Tylman

Autor Obywatelski

Sąd Okręgowy w Poznaniu, uchylając areszt Adamowi Z. zastosował wobec niego dozór policji dwa razy w tygodniu i zakazał mu opuszczania kraju. Postanowienie sądu nie jest prawomocne. Prokuratura zapowiedziała, że będzie odwoływać się od tej decyzji.

W uzasadnieniu sędzia Magdalena Grzybek podkreśliła, że „z uwagi na fakt, że sąd przeprowadził już najistotniejsze dowody i pouczył strony o możliwości zmiany kwalifikacji prawnej zarzucanego oskarżonemu czynu na łagodniejszą, należy uznać, że dalsze stosowanie wobec niego najsurowszego środka zapobiegawczego nie jest już celowe i konieczne”.

Jak dodała, „z uwagi na możliwość przypisania oskarżonemu przestępstwa zagrożonego karą do 3 lat pozbawienia wolności (nieudzielenia pomocy – PAP), obawa wymierzenia mu surowej kary (…) nie jest już tak realna jak dotychczas. Nadto w ocenie sądu chybiony jest argument prokuratora, przedstawiony na dzisiejszym posiedzeniu, że w niniejszej sprawie istnieje uzasadniona obawa matactwa procesowego ze strony oskarżonego z uwagi na fakt, że nie zostali jeszcze przesłuchani na rozprawie członkowie jego rodziny”. Sąd zaznaczył, że jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego prokurator udzielał tym osobom zgody na widzenie z Adamem Z., „a zatem mieli oni z sobą regularny i stały kontakt” – powiedziała sędzia.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

mp/Kurier PAP

Komentarze są zamknięte