Opolszczyzna czeka na Twoje pomysły

Autor Obywatelski

Aż 600 tys. złotych przeznaczono dla subregionu obejmującego powiaty kędzierzyńsko-kozielski i strzelecki na zadania z marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. O tym, w jaki sposób je zgłosić mówił na spotkaniu informacyjnym wicemarszałek województwa opolskiego Roman Kolek.

Udział w nim wzięli także pracownicy poszczególnych departamentów urzędu marszałkowskiego, którzy chętnie odpowiadali na pytania dotyczące sposobu wypełniania formularza zgłoszeniowego oraz sporządzania kosztorysów zadań. Przedstawiciele organizacji pożytku publicznego podzielili się też pierwszymi pomysłami, jak np. zorganizowaniem koncertów czy serii spotkań z ludźmi kultury i nauki.

Zadania mogą dotyczyć m.in. kultury, sportu, edukacji, turystyki lub ekologii. Ostateczny termin zgłoszeń upływa 10 marca. Szacunkowa wartość zgłaszanego przez mieszkańców zadania o zasięgu powiatowym nie może być niższa niż 50 tys. złotych, ani wyższa niż 100 tys. złotych. Z kolei zadania subregionalne muszą się zmieścić w kwocie między 70 tys. złotych a 150 tys. złotych.

Szczegółowe informacje na stronie https://budzet.opolskie.pl/.

Komentarze są zamknięte