Dziś po zapoznaniu się z materiałami prokuratury, prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu odsunął sędziego od czynności służbowych.

Przypomnijmy, już wczoraj kolegium wystąpiło do Rzecznika Dyscyplinarnego sądu z żądaniem, by w trybie pilnym wszczął czynności dyscyplinarne w tej sprawie.

oprac. W.S