Podpułkownik Zbigniew Jarząbek żegna się z mundurem

Autor Obywatelski

Po blisko 40 latach służby zastępca Dowódcy 1. Brzeskiego Pułku Saperów przechodzi na emeryturę. Z tej okazji, podczas uroczystości wojskowej, Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak podziękował Dowódcy w imieniu własnym i mieszkańców miasta za pracę na rzecz samorządu i współpracę w rozwoju Brzegu.

Uroczystość miała miejsce w Klubie Wojskowym 1 BPS w dniu 27.01.2017 r.

za www.brzeg.pl

Komentarze są zamknięte