Polscy czwartoklasiści dobrze znają matematykę i przyrodę, ale nie lubią szkoły

Autor Obywatelski

Polscy uczniowiuczniowie-szko-a-fotoliae dobrze znają nauki matematyczno-przyrodnicze i doskonale sobie radzą z rozwiązywaniem zadań problemowych z matematyki. Nie lubią jednak szkoły – ich ocena uplasowała polską szkołę na 46. miejscu z 49 badanych krajów – wynika z badania TIMSS.

Międzynarodowe badanie TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) jest realizowane co cztery lata, od 1995 r. Mierzy osiągnięcia czwartoklasistów w matematyce i przyrodzie. Polska uczestniczyła w nim po raz pierwszy w 2011 r. We wtorek zaprezentowano wyniki jego ostatniej edycji – TIMSS 2015.

W Polsce pomiarem objęto reprezentatywną próbę 4 tys. 747 uczniów z 254 klas ze 150 szkół. Polscy uczniowie zajęli 17. miejsce pod względem osiągnięć matematycznych na 49 krajów uczestniczących w badaniu, natomiast pod względem osiągnięć przyrodniczych są na 9. miejscu na 47 krajów.

„Dzieci badane w 2015 r. były starsze i kształcone o rok dłużej niż badane w 2011 r., dlatego nie można tych badań porównywać” – mówił na konferencji prasowej prof. Krzysztof Konarzewski, koordynator krajowy zespołu badań TIMSS.

W 2011 r. w Polsce poddano pomiarowi osiągnięcia uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej (ze względu na wiek uczniów, badanu poddawane są dzieci w wieku ok. 10 lat), a w 2015 r. – klasy czwartej.

„Cztery lata temu nasi trzecioklasiści znaleźli się na ostatnim miejscu w Europie pod względem osiągnięć w matematyce, teraz awansowaliśmy na miejsce 17., natomiast pod względem nauk przyrodniczych uzyskaliśmy miejsce 9.” – zaznaczył.

Średni wynik polskich dzieci z matematyki wyniósł 535 punktów i był istotnie wyższy od średniej międzynarodowej. Zadania z matematyki dotyczyły arytmetyki, geometrii i sposobów przedstawiania danych.

„Najsłabiej nasze dzieci wypadły w zadaniach z odtwarzania matematyki, a najlepiej w rozwiązywaniu problemów matematycznych” – mówił prof. Konarzewski. „Polska zajęła pozycję o sześć miejsc wyższą, niż w rankingu ogólnym, co oznacza, że polscy czwartoklasiści potrafią rozwiązywać problemy matematyczne” – podkreślił. „Odwrotne wyniki polskie dzieci uzyskały, jeżeli chodzi o nauki przyrodnicze – najlepiej wypadły w zadaniach dotyczących typowych zastosowań wiedzy przyrodniczej” – zaznaczył Konarzewski.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

mp/Kurier PAP
!

Komentarze są zamknięte