Czy tartak w Murowie działa zbyt ekspansywnie? Protestów organizacji proekologicznych nie było. Wiatraki na Opolszczyźnie kręcą się wolniej. Potrzebne nowe uzgodnienia.

Autor Obywatelski
Tartak w Murowie

Tartak w Murowie

Szanowny Panie Redaktorze, zgodnie z obietnicą przesyłam Panu odp. do Pańskich pytań – napisała nam Martyna Kolemba rzecznik prasowy Wojewody Opolskiego Adriana Czubaka. Pytaliśmy o sytuację tartaku w Murowie, gdzie część mieszkańców twierdzi, że polityka firmy pozyskującej drewno ze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, jest zbyt ekspansywna. Innym poruszanym przez nas tematem była farma wiatrowa w gminie Pawłowiczki. Oto odpowiedzi na nasze pytania.

– Czy do Urzędu Wojewódzkiego, w tej sprawie wpłynęły w tym temacie jakiekolwiek protesty np. organizacji proekologicznych lub innych? (tartak w Murowie)

 – Nie, do Urzędu nie wpłynęła żadna skarga ani protest w  interesujących Pana kwestiach.

– Jakie działania podf3ae5e4b82790c2387e7b8aa522ecdf0jął Pan Wojewoda wobec działalności tartaku w Murowie, po spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie między innymi Pan Jerzy Naszkiewicz obiecał pomoc w wyjaśnieniu spraw dot. tartaku, który zdaniem części mieszkańców Murowa prowadzi zbyt ekspansywną działalność, czyli wycinkę lasów w Stobrawskim Parku Krajobrazowym?

 – Do Urzędu nie wpłynęła żadna pisemna skarga dot. tartaku w Murowie. Natomiast była analizowana sytuacja tartaku w Polskiej Nowej Wsi, która także była tematem spotkania, do którego Pan nawiązywał w tel. rozmowie ze mną, ale która była przedmiotem interwencji pisemnej.

– Jakie działania podjął Pan Wojewoda wobec informacji, którą przekazałem p. Naszkiewiczowi, w temacipobrane-1e powstającej ogromnej farmy wiatrowej w gminie Pawłowiczki . w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim? W założeniu inwestora farma miała się składać z 68 wiatraków. – Czy podejmowane działania były skuteczne, czy ewentualne inwestycje zostały w jakiś sposób zablokowane?

 – Już w maju br., podczas przywołanego przez Pana spotkania, przekazano Panu i innym osobom biorącym udział w rozmowie informację, że wojewoda bacznie śledzi rozwój tego typu inwestycji w województwie opolskim i w tym celu dokonał analizy istniejących oraz planowanych inwestycji pod kątem zapotrzebowania na energię odnawialną w województwie. Wyniki tej analizy zostały przesłane do Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa do wykorzystania w trakcie prac nad projektem ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Ponadto, 16 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Przyjęte rozwiązania prawne, polegające na wprowadzeniu przymusu lokalizowania elektrowni wiatrowych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz na wprowadzeniu minimalnej odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań mieszkalnych w powiązaniu z ich całkowitą wysokością, doprowadziły do wstrzymania realizacji wszystkich nowych inwestycji w tym zakresie. Wójt Gminy Pawłowiczki, poinformował tut. Urząd, że rozpoczął jedynie procedurę uzgodnień środowiskowych w RDOŚ, przerwaną decyzją GDOŚ.

oprac. W.S

Komentarze są zamknięte