Kędzierzyn-Koźle: szkolenie dla organizacji pozarządowych

Autor Obywatelski

W poniedziałek 21. listimg_1246opada w urzędzie miasta Kędzierzyna-Koźla, odbyło się szkolenie przeznaczone dla organizacji pozarządowych, dotyczące obowiązującego od 3 września 2016 roku rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300). Zainteresowanie szkoleniem było spore.

W związku z tym organizacje pozarządowe chcące starać się o dotacje od jednostek samorządu terytorialnego muszą składać odpowiednie dokumenty na nowych wzorach.  Nowe wzory można pobrać także ze strony www.kedzierzynkozle.pl.

Prelegentem spotkania była Alicja Gawinek z Opolskiego Centrum Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych, która w bardzo przystępny sposób wyjaśniała przybyłym zawiłości nowych dokumentów, jakie obowiązywać będą już wkrótce. Z kolei Beata Kaczyńska-Pogwizd kierownik Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu urzędu miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu zapowiedziała, że wkrótce zostaną ogłoszone otwarte konkursy w dziedzinie kultury, kultury fizycznej i sportu a także w dziedzinie ochrony dziedzictwa narodowego.

14 przedstawicieli organizacji pozarządowych, biorących udział w szkoleniu, miało sporo pytań dotyczących nowej dokumentacji a także trybu uproszczonego, który często stosowany jest wobec zadań mniejszego kalibru. Podczas szkolenia omówione zostały także kwestie porozumień wolontariackich, ubezpieczeń wolontariuszy a także dotyczące polityki rachunkowości, która obowiązuje każdy podmiot organizacji pozarządowej. Ważnym elementem szkolenia było również omówienie prawidłowego rozliczania oraz pisania sprawozdań z zadań publicznych, realizowanych przez organizacje pozarządowe. Było to bardzo pożyteczne szkolenie i oby takich inicjatyw było jak najwięcej.

Tekst i foto: Wiktor Sobierajski

Komentarze są zamknięte