Bolesławiec: arteterapia kluczem do dobrej integracji

Autor Obywatelski

Miejskie Pdzieci-copyrzedszkole Publiczne nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu wraz z Przedszkolami z Lazni Libverda i Novego Mesta pod Smrkem rozpoczęły realizację projektu „Arteterapia kluczem do dobrej integracji”.Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa. Głównym celem projektu jest rozwój transgranicznej współpracy pomiędzy placówkami przedszkolnymi z Polski i Czech ; pomiędzy dziećmi w wieku przedszkolnym i ich rodzicami oraz pomiędzy nauczycielkami wychowania przedszkolnego.

Celami szczegółowymi są:

1) Integracja dzieci w wieku przedszkolnym pogranicza polsko-czeskiego w szczególności integracja dzieci zdrowych z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi.

2) Integracja polskich i czeskich nauczycieli wychowania przedszkolnego poprzez wspólne podnoszenie umiejętności zawodowych – udział w warsztatach metodycznych oraz wspólną organizację międzynarodowych zabaw i spotkań integracyjnych z udziałem dzieci i rodziców.

Projekt rozpoczęły warsztaty metodyczne dla polskich i czeskich nauczycieli wychowania przedszkolnego dotyczące zastosowania arteterapii w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. W zajęciach podczas warsztatów wzięły udział dzieci niepełnosprawne oraz dzieci z deficytami rozwojowymi wraz ze swoimi rodzicami. Spotkanie odbyło się w Świeradowie Zdroju w dniach 23-25 września 2016 r.

W ramach realizacji projektu planowane są spotkania w partnerskich przedszkolach w Czechach w Novym Mescie pod Smrkem , w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu. Projekt zakończy Festyn Integracyjny z udziałem dzieci i rodziców z Polski i z Czech – informuje , koordynator projektu.

źródło: kurier pap

oprac. W.S

Komentarze są zamknięte